Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, før 1991 Akademiet for de Skønne Kunster, er en del af Det Kongelige Danske Kunstakademi og virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur, billedkunst og tilgrænsende kunstarter.

Akademiet består af tres medlemmer, der vælges for seks år ad gangen med forskudte valgperioder af og blandt Kunstnersamfundets medlemmer. Kunstnersamfundets opgave er bl.a. at vælge og stille kandidater til akademiet. Optagelse i Kunstnersamfundet sker på baggrund af en vurdering af kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhed og kvalifikationer. Medlemskab forudsætter dansk indfødsret eller fast bopæl i Danmark. Kunstnersamfundet medlemmer er (pr. 2006) ca. 493 arkitekter, ca. 238 billedhuggere og ca. 603 malere, og det tilstræbes, at alle kvalificerede kunstnere optages.

Akademiets "bestyrelse", Akademiraadet, udpeges af akademiets medlemmer og består af 12 medlemmer ligeligt fordelt mellem malere, billedhuggere og arkitekter. Mens Akademiet er etableret i 1968 ved udskilning fra Kunstakademiet, eksisterede Akademiraadet også før den tid.

Akademiet yder økonomisk støtte til danske kunstnere ved uddeling af en række legater og medaljer. Desuden udpeger Akademiraadet en del medlemmer til repræsentantskaber, bestyrelser mv. uden for akademiet.


Medlemmer af Akademiet

redigér

Pr. februar 2024 [1]

Arkitekterne

redigér
 • Anna Maria Indrio
 • Annemarie Lund
 • Camilla Hedegaard Møller
 • Carsten Hoff
 • David Bülow-Jacobsen
 • Erik Brandt Dam
 • Eva Jarl Hansen
 • Frank Maali
 • Frans Drewniak
 • Gitte Juul
 • Hans Peter Hagens
 • Jacob Kamp
 • Jan Søndergaard
 • Jan Ammundsen
 • Jens Bertelsen
 • Jens Thomas Arnfred
 • Johan Adam Linneballe
 • Johnny Svendborg Andersen
 • Kasia Gasparski
 • Lars Juel Thiis
 • Lone Wiggers
 • Mads Quistgaard
 • Merete Ahnfeldt-Mollerup
 • Mette Tony
 • Rikke Juul Gram
 • Thomas Bo Jensen
 • Thorhallur Sigurdsson
 • Troels Troelsen
 • Trude Mardal
 • Uffe Leth

Billedkunstnerne

redigér
 • Anders Bonnesen
 • Anja Franke
 • Bjarne Werner Sørensen
 • Christian Schmidt-Rasmussen
 • Erik Hagens
 • Heine Skjerning
 • Jane Balsgaard
 • Jeanette Land Schou
 • Jes Brinch
 • Julie Sass
 • Karin Lind
 • Kaspar Bonnén
 • Kirsten Dufour
 • Lisbeth Hermansen
 • Malene Landgreen
 • Marianne Jørgensen
 • Marianne Hesselbjerg
 • Melou Vanggaard
 • Mette Ussing
 • Milena Bonifacini
 • Nanna Gro Henningsen
 • Peter Holst Henckel
 • Pontus Kjerrman
 • Signe Vad
 • Simone Aaberg Kærn
 • Sonja Lillebæk Christensen
 • Steen Rasmussen
 • Suzette Gemzøe
 • Søren Hüttel
 • Tina Maria Nielsen

Rådsvalgte medlemmer af Akademiet

redigér
 • Arkitekt Kent Martinussen
 • Direktør Frederik Preisler
 • Museumsdirektør Gitte Ørskou
 • Advokat Ole Damsbo
 • Rektor Lene Dammand Lund
 • Billedkunstner Lars Bent Petersen
 • Kunsthistoriker Bente Scavenius

Akademiets medaljer

redigér

Æresmedlemmer

redigér
Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Årstal mangler:

 1. ^ https://akademiraadet.dk/akademiet/ Akademiraadet - Akademiet
 2. ^ Kvinder kunne ikke optages som ordinære medlemmer på dette tidspunkt.

Ekstern henvisning

redigér