Diskussion:4. maj-bevægelsen

1. Verdenskrig Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt 1. Verdenskrig, et forsøg på at koordinere oprettelsen af 1. verdenskrig-relaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
B Denne artikel er blevet vurderet til Klasse B på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Denne artikel er en del af WikiProjekt Mellemkrigstiden, et forsøg på at forbedre artikler om Mellemkrigstiden på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
B Denne artikel er blevet vurderet til Klasse B på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Kina Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Kina, et forsøg på at koordinere oprettelsen af Kinarelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
B Denne artikel er blevet vurderet til Klasse B på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Militær Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Militær, et forsøg på at koordinere oprettelsen af militærrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
B Denne artikel er blevet vurderet til Klasse B på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.

Det må da være 4. maj-bevægelsen på dansk, som den oprindelig også er oprettet under, hvilket også bekræftes af en stor difference i antallet af opslag på google, DSD og henvisninger til forskellige fagsider. 4. maj-rørelsen er vist kun på svensk. - Nico 13. okt 2010, 22:38 (CEST)

Jeg tænkte det samme. --KLN 14. okt 2010, 21:42 (CEST)

For mig er bevægelse et plattysk fremmedord, mens rørelse er et godt oldnordisk (fællesnordisk) ord. Jeg plejer at skille de to ord således, at bevægelse er noget, man foretager med hånden, rørelse er derimod en folkeforsamling eller folkestemning. Det er korrekt, at svensk bedre har fastholdt det oprindelige ord end vi har på dansk. I ODS hedder det blandt andet (min fremhævelse): "3) om aandelig bevægelse. 3.1) (jf. bet. 2.2) om strømninger, bevægelser i (et folks, en større ell. mindre kreds's) aandsliv." Tidligere var denne brug af ordet mere udbredt end nu, men i dagens sprog er ordet desværre blevet noget fortrængt til kun at beskrive følelser. Ja, jeg ved godt at bevægelse er blevet et "modeord" i nyere tid (Folkebevægelsen mod EF m.fl.), men jeg ser helst, at vi i en DANSK wiki så vidt muligt lader de gode, gamle danske betegnelser komme til fordums ære og værdighed. venlig hilsen --Rmir2 15. okt 2010, 17:12 (CEST)

PS: jeg blev først klar over, at der fandtes en "stub" på 4 linier på dansk wiki efter, at jeg havde oprettet artiklen. --Rmir2 15. okt 2010, 17:26 (CEST)

Det er ikke lykkedes mig at finde betegnelsen 4. maj-rørelsen brugt i dansk sammenhæng, og det er ikke Wikipedias opgave at ændre sprogbrug ud fra hvad vi foretrækker. I Politikens oversættelse fra norsk af A. St. Langelands bog: Kina, Japan og Korea bruges uden vaklen 4. maj bevægelsen, lige som ovenfor nævn Den Store Danske, så jeg fastholder flytteforslaget. - Nico 15. okt 2010, 17:39 (CEST)

Jeg fastholder også ønsket om flytning. Jf. den nylige diskussion om Kalifornien/Californien, så er Wikipedia ikke stedet, hvor sprogpolitiske dagsordener skal føres ud i livet. Artiklen bør være, hvor den nemmest findes af nutidens sprogbrugere. --KLN 15. okt 2010, 18:47 (CEST)
Hvis vi skal til at udbrede kendskabet til nye eller tidligere begreber, der ikke anvendes i særlig grad i dagens sprogbrug, så kræver det en diskussion på Landsbybrønden om det. Den nuværende politik hedder, at artiklerne skal hedde det som de fleste dansktalende vil finde naturligt. Hvis det så medfører anglificering, underlige ord, grønlandsk eller tysk er så noget, vi må affinde os med. Den diskussion du lægger op til, er generel for projektet og vedrører ikke specifikt denne artikel. Og indtil den generelle politik er ændret, skal det hedde en bevægelse og ikke en rørelse.
På denne baggrund flytter jeg nu artiklen. --|EPO| COM: 15. okt 2010, 18:58 (CEST)
Der er strengt taget ikke tale om en flytning, men blot om at beholde den betegnelse der har været brugt i ca 1½ år. Sagen er altså stillet på hovedet; Rmir2 burde i stedet for en redirect hertil have udstyret den oprindelige artikel med sit flytteforslag.
[ spisepause ]
Jeg mener artiklen blev oprettet af Kinamand i marts 2009, hvorfor skal det skrives ud af historien? Det er ikke betryggende for almindelige brugere at administratorer sådan blot kan lade brugerbidrag forsvinde i den blå luft. Gendan venligst historikken, så også almindelige brugere kan se at det er gået ordentlig til. -- Mvh PHansen 15. okt 2010, 19:49 (CEST)
I foråret 2009 var der faktisk en diskussion om, hvorvidt man skulle flette artikelhistorikker sammen. Men hvis der er stemning for det, er det ikke noget større problem at flette historikkerne sammen. --|EPO| COM: 15. okt 2010, 19:57 (CEST)
Det er despekt for almindelige brugeres bidrag blot at skrive dem ud af historien. Er det virkelig holdningen? -- Mvh PHansen 15. okt 2010, 20:11 (CEST)
Der var god opbakning til forslaget, så nogen må vel have den holdning. Men du er jo velkommen til at tage diskussionen op på f.eks. brønden. --|EPO| COM: 16. okt 2010, 13:43 (CEST)
Jeg tror ikke situationen hvor en artikel bliver flyttet frem og tilbage var oppe og vende den gang vi havde den diskussion; I en situation som denne, hvor man ikke kan gå tilbage til historikken i den oprindelige omdirrigering, er det rimeligt at gå tilbage til start. - Nico 16. okt 2010, 14:09 (CEST)
Tilbage til siden »4. maj-bevægelsen«.