Diskussion:Danmarks regeringer

Aktive diskussioner

øv - jeg havde overset siden med statsministre, så de skal jo nok skrives sammen- Nico 6. dec 2003 kl. 00:16 (CET)

Der er vist noget helt galt i listen over regeringerRediger

Der er vist noget helt galt i listen over regeringer. Man kan sagtens få en ny regering uden folketingsvalg (som da Nyrup kom til magten), ligesom man kan få folketingsvalg uden at der kommer en ny regering. I tilfældet Anders Fogh Rasmussen havde vi det sidste - et folketingsvalg uden at regeringen ændrede sig. Man kan så selvflg. diskutere, om en ændret politik fra regeringens side berettiger til et nyt navn, men en siddende regering kan jo i princippet ændre politik mange gange i løbet af en regerings levetid. Jeg mener derfor helt klart, at listens to linier "Regering Anders Fogh Rasmussen I" og "Regering Anders Fogh Rasmussen II" bør slås sammen til kun en linie. Dybdahl 29. maj 2006 kl. 18:50 (CEST)

Ud fra en lægmandsbetragtning er jeg tilbøjelig til at give dig ret. Men Statsministeriet benytter samme opdeling [1], så man skulle tro, at der var mening med galskaben. Det er værd at bemærke, at Regeringen Poul Schlüter I fremgår som én regering, selvom den sidder i fem år fra 1982-87, dvs. på begge sider af folketingsvalget i 1984. Kun Poul Schlüter I omtales som Firkløverregeringen, selvom Poul Schlüter II bestod af de samme partier. Bl.a. Kristelig Folkepartis hjemmeside [2] hævder, at Firkløverregeringen bestod indtil juni 1998, dvs. inkl. Poul Schlüter II. Meget mystifystisk. Kan nogen mon kaste lys over, hvorfor det er, som det er? --C960657 30. maj 2006 kl. 21:12 (CEST)

Jeg vil ikke garantere, at denne udlægning er korrekt, men jeg kunne forestille mig, at kriteriet for hvornår der er tale om en ny regering afhænger af, hvorvidt der bliver afholdt en dronningerunde og udpeget en kongelig undersøger. Dette vil i hvert fald forklare, hvorfor der optræder to Anders Fogh Rasmussen Regeringer, eftersom der efter valget i 2005 blev afholdt en dronningerunde, og gennemført en formel undersøgelse af muligheden for regeringsdannelse. Stud. scient. pol. Toke Arndal Regeringen ændrede sig da. F. eks. blev Lars Løkke Rasmussen Finansminister, medens Carina Christensen blev Trafikminister og Jakob Axel Nielsen Sundhedsminister.

regeringer eller ministerierRediger

Jeg ved at man i hvert fald før 1977 kaldte man dem ministerier, og i dag kalder man dem regeringer hvad er så mest korrekt? Inden jeg opretter de gamle ministerier (som jo også har en lidt anden betydning) vil jeg gerne vide hvad jeg skal ligge dem under. Mantson 20. nov 2004 kl. 13:41 (CET)

Skillelinjen er ikke 1977, men 1941, som listen jo også siger. Det mest korrekte om tiden før 1941 er at kalde dem ministerier, sådan som det gøres i listen; men det vil være fuldt forsvarligt at kalde dem regeringer. Og put dem bare i Kategori:Regeringer. Hvis vi skulle bestemme os for, at det vil være mere korrekt at oprette en ny kategori, som vi kalder noget andet, kan vi jo bare gøre det. --Troels Nybo 20. nov 2004 kl. 14:02 (CET)
Men jeg sidder altså stadig med en officiel bog "folketinget 1977" og der står den sidst nævnte regering nævnt som Ministeriet Anker Jørgensen III fra 26. februar 1977. SÅ jeg har faktisk selv sat den skillelinje du nævnte, og det skyldes sådan set bare at der er den gamle bog med de gamle ministerier skiller. Men jeg tror bare jeg gør dét, og lader dem være som de er nu, og skriver dem ind med den skillelinje. Mantson 20. nov 2004 kl. 14:19 (CET)
Måske var jeg ude på lidt for dybt vand med min påstand om 1941; men sidens oplysninger på det punkt passede faktisk med det, jeg noget utydeligt kunne huske fra historisk og politisk læsning for en del år siden, så jeg har ikke gjort noget for at kontrollere dem. Du må være forberedt på den mulighed, at andre brugere med mere styr på det historiske vil ønske en ændring; men foreløbig synes jeg, at opstillingen ser fornuftig ud. --Troels Nybo 20. nov 2004 kl. 14:33 (CET)
Traditionelt skelnede man mellem ministerium = ministrene og regering = hele statsrådet, dvs. inkl. regenten og tronfølgeren. Eftersom de kongelige medlemmer af regeringen tog mindre og mindre del i politikken, blev begreberne efterhånden sammenfaldende. Man kan næppe sætte en bestemt dato på denne overgang.

Ensretning af formateringRediger

Artiklerne for de enkelte regeringer er formateret forskelligt. De bør IMO formateres ens. Inden jeg kaster mig ud i dette, vil jeg dog gerne sikre mig, at der er en vis konsensus om, hvordan formatet så skal være. Herunder mit bud (det hele skal selvfølgelig læses som, "Jeg foreslår, at ..." og "Jeg synes, at ...").

Ministerlisten skrives i formen "Ministerpost: Personnavn" som det er tilfældes i Regeringen Anders Fogh Rasmussen II (og modsat formen der er anvendt i Regeringen Anders Fogh Rasmussen I). Ministrene angives med partibogstav, fx (V), medmindre regeringen kun består af ét parti. Forkortelser angives desuden efter partinavnene, fx "Den bestod af følgende ministre fra Det Konservative Folkeparti (K) og Venstre (V)".

Ministerier der skifter minister undervejs i en regeringsperiode skrives som i Regeringen Hilmar Baunsgaard. Hvis flere ministerier deler minister i hele perioden, skrives de på samme linje i punktopstillingen som fx i Regeringen Poul Hartling.

Regeringens kaldenavn fra listen i nærværende artikel nævnes i artiklen for den enkelte regering. Hvis regeringen er dannet umiddelbart efter et valg, skal der være være en henvisning til det valg, fx Folketingsvalg 1998. Siden om valget skal linke tilbage til artiklen om regeringen.

Siderne skal have en henvisning tilbage til nærværende artikel. Jeg ved ikke, hvordan dette traditionelt løses i Wikipedia? Måske som Forrige-Oversigt-Næste-boksen i artiklerne for folketningsvalgene?

Nogle oplysninger kunne måske med fordel nævnes i en fastdefineret boks som i Regeringen Scavenius.

Behøver man at angive kildehenvisninger for disse lister? Oplysningerne er vel ret velkendte og indiskutable.

Jeg er endnu ret ny her på Wikipedia, så jeg har brug for lidt hjælp til at få gjort tingene "the Wikipedia way". Jeg foreslår, at vi diskuterer os frem til en løsning og så implementerer denne på en enkelt artikel eller to og så diskuterer videre med udgangspunkt i denne artikel - blot så vi er enige, før de øvrige artikler rettes til. -- C960657 4. okt 2005 kl. 22:13 (CEST)

Jeg synes, det er gode forslag og foreslår, at du vælger en enkelt artikel og retter til efter dem. Så kan den gennemses af alle og bringes til at være en "standard". Hvis du gør det, så lav en henvisning til den pågældende side herfra.
Henvisning fra en "regeringsside" og hertil bør være under et punkt "Se også" til sidst, hvor der står *[[Danmarks regeringer]].
Efter den indledende præsentation af en regering og før minsterlisten bør der være et fast afsnit, som fortæller om, hvordan regeringen blev dannet, altså om det eventuelle valg og dets udfald, dronningerunde, forhandlinger, regeringsgrundlag etc.
--Sir48 (Thyge) 4. okt 2005 kl. 12:13 (CEST)
PS! Husk at signere dine indlæg på diskussionssider - tryk på den lille knap foroven (nr. 2 fra højre), så indsættes dit nick og tidspunktet automatisk. --Sir48 (Thyge) 4. okt 2005 kl. 12:16 (CEST)
PPS! Og selvfølgelig hjælper jeg gerne - bare skriv til mig. --Sir48 (Thyge) 4. okt 2005 kl. 23:03 (CEST)
Så har jeg forsøgt mig med Regeringen Poul Schlüter IV - kommentarer modtages gerne. Jeg ved ikke, om nogle oplysninger gør sig bedre på skematisk form (til- og fratrædelsesdatoer, forgænger og efterfølger, partier), eller om det er o.k., at de blot står i "flydende" tekst. -- C960657 10. okt 2005 kl. 23:49 (CEST).

Nummerering?Rediger

Er der principper for nummereringen eller er det bare politik? --Palnatoke 12. sep 2007, 12:09 (CEST)

Der er forkert information i artiklen.Rediger

Hvorfor er der skrevet konservativ i de første ministerier og ikke nået ved nogen. Der skulle jo havde stået højre eller nationalliberal og for ministeriet fra 1865-1870s vedkommende noget andet. 77.212.165.149 10. sep 2009, 19:40 (CEST)

Desværre er mit kendskab til dansk partipolitik i midten af 1800-tallet begrænset. Men mit umiddelbare gæt på de første er, at Moltke forblev konservativ i sin 3., 4. og 5. regering og efterfølgeren Bluhme var tilsvarende konservativ. Hvorvidt Frijs var konservativ, skal jeg ikke gøre mig klog på. Men hvis du har bedre forslag, er du velkommen til at rette artiklen. --|EPO| COM: 10. sep 2009, 19:45 (CEST)
Men i artiklen højre (1848) står der jo at de var fra højre. Undtagen ministriet Friis. (skrev 77.212.165.149 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)
Der står faktisk, at Moltke ikke repræsenterede et parti men, at Højre med tiden fik en række ministerposter i regeringerne. Bluhme beskrives rigtigt nok som værende fra Højre. Hvor Frijs så var fra, aner jeg ikke.
Du har formentlig mere forstand på emnet end jeg har, så jeg foreslår, at du bare retter artiklen til med det samme, efter hvad du mener, bør være det mest korrekte. --|EPO| COM: 10. sep 2009, 20:30 (CEST)

Friis kan da ikke være fra højre, da højre gik i opløsning i 1866. (skrev 77.212.165.149 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Hvem siger, at han var fra Højre? --|EPO| COM: 10. sep 2009, 20:51 (CEST)

Jeg har set i artiklen om Friisat han kommer fra de nationale godsejere.

   77.212.165.149 11. sep 2009, 16:50 (CEST)
Tilbage til siden »Danmarks regeringer«.