Diskussion:Helsingborg

Tilføj diskussion
Aktive diskussioner
Sverige Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Sverige, et forsøg på at koordinere oprettelsen af Sverigerelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Stub Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Stub på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Det Fremragende Projekt Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af Det Fremragende Projekt, et forsøg på at få oversat fremragende artikler fra andre sprog på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Stub Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Stub på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.
Middelalderen Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Middelalderen, et forsøg på at koordinere oprettelsen af middelalderrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
Stub Denne artikel er blevet vurderet til Klasse Stub på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.

Hej! I reglerna för Wikipedia står i den danska versionen. "Artiklerne bør skrives ud fra et neutralt synspunkt," Artiklar om skånska förhållanden är dock här ofta mycket "antisvenska". Jag har jämfört hur man skriver i tyska Wikipedia om tidigare tyska städer som Breslau, Danzig etc. Trots att det bara är 60 år sedan dessa städer förlorades för Tyskland så är tonen mycket mer neutral än här. Varför är det så? Varför denna revanschistiska ton efter nästan 350 år? Mvh Svenne

Instämmer. Finns det ingen dansk wikipedian som kan skriva mer neutralt och även om den moderna staden? En encyklopedi är inte platsen för propaganda.

Jeg tror problemet er at vi har svært ved at få øje på en specielt antisvensk holdning i artiklen. Kan i overtales til at være lidt mere specifikke? -- Bruger:Wegge 18. jan 2006 kl. 10:07 (CET)

Kika i de tyska och engelska varianterna på artikeln Helsingborg. I den danska känns det som om kriget fortfarande pågår.

Stavningen (stavemåden) 1912-1970 var icke specifikt "forsvensket". I Sverige genomfördes en rättstavningsreform i början av 1900-talet (som i Danmark 1948). Då ändrades många orters stavning (inte bara i Skåne) som t ex Upsala - Uppsala, Gefle - Gävle, Hvetlanda - Vetlanda. I några enstaka fall har stavningen återgått till en äldre skrivning (jämför danska Åbenrå - Aabenraa). I den här artikeln försöker man göra "storpolitik" av en sådan sak. Inte många städer, varken i Sverige eller i Danmark, skrivs likadant i dag som på 1600-talet. --Undrande 31. maj 2006 kl. 23:53 (CEST)
Jag har nu studerat danska encyklopedier på bibliotek. Deras texter, när det gäller t ex Helsingborg eller andra orter i Skåne, är fullt "normala" och neutrala. De är inte alls ensidigt propagandistiska som danska Wikipedia. Så innehållet i denna artikel är inte representativt. Även artiklar om Slaget ved Helsingborg är skrivet i den nuutrala ton, som är rimlig efter nära 300 år. Jag ska själv försöka skriva något på "amatördanska" och hoppas andra kan justera de språkfel som uppstår. --Undrande 12. jun 2006 kl. 17:52 (CEST)
Jeg er enig i at Hälsingborg ikke er udtryk for forsvenskning, men snarere en sproglig standardisering efter den svenske retskrivningsreform. Jeg synes dog ikke der er nogen grund til at fjerne oplysningen om at byen i en periode blev kaldt Hälsingborg. Denne stavemåde ses nemlig ofte på dansk, og det er derfor en nyttig oplysning at den ikke længere er officiel.--Thomas Thorsen 15. jun 2006 kl. 13:35 (CEST)

Torvefællesskab?Rediger

Kan detta begrepp förklaras? Jag "googlat" och icke funnit någon träff. På "torvfelleskab" (utan e) får man några träffar, men de går alla tillbaks på just den här artikeln, så det tycks inte vara något allmänt känt eller använt begrepp. Att hänvisa till något som ingen vet vad det är verkar onödigt i en så kort artikel.

--Undrande 29. jun 2006 kl. 13:58 (CEST)

BilledadvarselRediger

De følgende billeder er blevet slettet fra Commons eller er blevet indstillet til sletning. Hvis billederne er slettet, skal de fjernes fra artiklen. Deltag eventuelt i diskussionen på Commons. Denne besked blev genereret automatisk af CommonsTicker.

Siebrand slettede Image:Coat_of_arms_of_Helsingborg,_Sweden.png: copyvio;

-- CommonsTicker 15. maj 2007 kl. 00:14 (CEST)

BilledadvarselRediger

De følgende billeder er blevet slettet fra Commons eller er blevet indstillet til sletning. Hvis billederne er slettet, skal de fjernes fra artiklen. Deltag eventuelt i diskussionen på Commons. Denne besked blev genereret automatisk af CommonsTicker.

-- CommonsTicker 15. maj 2007 kl. 08:13 (CEST)

Helsingborg/HälsingborgRediger

Artikeln innehåller för närvarande (augusti 2015) ett relativt långt avsnitt om stavningen (stavemåden) av namnet. Observera att det ICKE handlar/drejer sig om en navneændring! Det görs kopplingar mellan den svenska stavningsreformen 1906 och upplösningen av personalunionen mellan Norge och Sverige 1905. Detta är något jag aldrig hört talas om och sökningar på Internet ger inga träffar för ett sådant samband. Det känns som att det handlar om skribentens egna slutsatser (alltså "original research" se en:Wikipedia:No original research). När sådana här oväntade påståenden förs fram måste de vara möjliga att verifiera genom säkra och trovärdiga källor. Om inga sådana presenteras känner jag tvungen att stryka hela stycket och återgå till rena fakta, nämligen att namnet stavades Hälsingborg mellan 1912 och 1970 utan vidare kommentarer om detta. --Undrande (diskussion) 4. aug 2015, 22:43 (CEST)

Stavningen forendredes ikke i 1906 men i 1912. Sagen om situationen i Sverige efter unionsopløsningen med Norge fik mange konsekvenser, hvor stavningen af Helsingborg kun er en lille sag. Men da stavningen aldrig var populær lokalt, er sagen slet ikke uvæsentlig, og er af betydning for artiklen. NB! "Personalunion" mente kort, "to lande med en konge", men det var på Napoleontiden. Den norske unionsdel blev kraftigt underlegen den svenske. Hvis nordmændene ikke syntes at de mer og mer blev en del av et nyt svenskt storrige, så burte nåkk fler end 184 personer stemmet mod unionens opløsning. At Oscar II selv hade anmodet folkeafstemningen, viser også på hvor lidt han som norsk konge kendte sit folk i vest.
(Foruden unionsopløsningen var Norge var på vej mod samme skæbne der Skånelandene blev :::ramt af. I 1720 gjorde freden i Fontainbleu og 3 juli i Stockholm - Skåne, Blekingee og :::Halland til deler af Sverige. Men fredstraktaten gav Skånelandene følgende undtagelser: :::ret til eget sprog, egen kultur, egen lov og selvstyre. Af desse undtagelser blev intet tillbage.)[1]
Men tilbage til Sverige og unionsopløsningen 1905. Den svenske "Nationalencyklopedin" DVD fra 2000, skriver "Unionsfrågan grep djupt in också i den svenska inrikespolitiken" (artikel "Sverige", historia, sidst under overskriften "Den Oscariska tiden" ). Også den svenske flag stammer fra denne tid. Det var på en måde en tilbagevenden til den flag der kom i brug i det 16:e århunderede, men som hade ændrets når unionen blev danned. Forskællen mod flaget fra gamle tider var præcitionen, det var ikke godt nåkk med en blå flag med gult kors, helt fastlagte dimensioner blev nu lov. Endvidere, om det indrigenspolitiske problemer Sverige, viser at mellem 1900 og 1906 hade Sverige seks stadsministrar, hvilket mangler tilsvarighed i den ellers så rolige svenske politiske fem-parti-historien frem til 1988.
Og i artiklen findes alrede en god "inline" kilde. Hvis "Undrande" er svensk, bør han måske læse svensk historie også udenfor Google's scope. At sige "hvis jeg ikke kan finde dette på internettet, så det må fjernes" duger ej. Artiklen hævder ikke et direkte sambånd mellem Unionsopløsningen og stavningen af bynavnet, men hvis du kan læse dansk, opdager du at Unionsopløsningen gav mange svenske indrigespolitiske problemer, at finde ud af. Regleringen af bynavns stavning blev en af dem, og i Helsingborg (og Ängelholm) blev resultatet ikke godt, fra den lokale synsvinkel. Det tog 59 år at få stavningen korrekt igen. (DSB færgen M/F Hälsingborg skiftede ikke navn efter 1971, og sejlede på HH-routen 15-20 år) Boeing720 (diskussion) 5. aug 2015, 07:56 (CEST)
Dock måste ett sådant icke allmänt accepterat påstående (sambandet unionsupplösningen - stavningsreformen) styrkas med någon form av trovärdig kilde. Att den svenska flaggan modifierades efter unionsupplösningen är ju däremot självklart - unionsmärket (den så kallade "sillsalaten") i övre vänstra hörnet togs ju bort och då passade man kanske på att definiera färgnyanser och proportioner. Men det har ju inget med stavning att göra. Många "e" blev till "ä" vid den tiden. En del slog aldrig riktigt igenom, som "modärn", "kasärn" m fl. Svenska Akademiens Ordbok införde även "pändel" och en del andra konstigheter. Vad som är "korrekt" kan man dessutom diskutera. Rent språkligt är "hälsing" en avledning av "hals". Det här börjar bli tjatigt. Nu uppmanar jag bara "Boeing720" att presentera en trovärdig källa för det påstående om stavningen som finns i artikeln. Egna slutsatser duger faktiskt inte. --Undrande (diskussion) 5. aug 2015, 10:00 (CEST)
I denna av kommunen till åminnelse av kommunalförordningarnas 150 år utgivna skrift (sid 40) [[1]] anges att stavningen ändrades till Helsingborg i samband med kommunreformen 1971 då gamla Hälsingborgs stad lades samman med landskommunerna Ödåkra, Vallåkra, Kattarp och Mörarp. Beslutet togs av regeringen (då kallad Kungl. maj:t) trots att Kammarkollegiet och Ortsnamnskommisionen var motståndare. Ett skäl mot var faktiskt historiskt/språkligt. Namnet är en avledning av hals (Sundets smalaste del) och invånarna kallades hälsingar. Eftersom boken koncentrarar sig på perioden efter 1963 (då den förra jubileumsboken kom) så nämns inte hur den förra stavningsändringen kom till. Förmodligen även den på lokalt initiativ (som i Ängelholm). Får leta på andra ställen för att försöka hitta en källa för hur det gick till. Om Boeing720 mot förmodan skulle hitta en trovärdig källa till sitt påstående så får det naturligtvis stå kvar. --Undrande (diskussion) 5. aug 2015, 23:34 (CEST)
Jag håller nu på och samlar fakta. Av artikeln Svensk retskrivningsreform 1906 framgår att stavningen av ä-ljudet ändrades från "e" till "ä" i många ord redan 1889. alltså 15 år före den större reformen 1906. När det gäller orter var många emot nystavning, medan andra vill vara mer "moderna". I Engelholm röstade stadsfullmäktige 1906 ned ett förslag om stavningsändring, men redan 1912 så hade man ändrat sig och det blev Ängelholm. Dessa ändringar "dikterades" således inte "uppifrån" det så "hemska" Stockholm, utan verkar varit lokala initiativ. När jag fått ihop tillräckligt ska jag försöka få till en så bra danska som möjligt och plocka in det i artikeln. Förhoppningsvis kommer några hyggliga danskar att se till att justera de språkliga "grodor" jag antagligen kommer att åstadkomma. --Undrande (diskussion) 6. aug 2015, 17:23 (CEST)
Nu är detta ändrat. Naturligtvis försökte jag skriva på så god danska jag kunde åstadkomma. Om någon infödd dansk vill förbättra det så vore det tacknämligt. --Undrande (diskussion) 21. aug 2015, 09:14 (CEST)
  1. ^ 333 Årsboken, sid. 248-255, Settern, ISBN 91-7586-584-7, bogen har mange forfattere, (indkl. Wilhelm Moberg), men er sammenstilled af SSF, Stiftelsen Skånsk Framtid
Tilbage til siden »Helsingborg«.