Diskussion:Jernalder

Arkæologi og Oldtid Denne artikel, kategori eller skabelon er en del af WikiProjekt Arkæologi og Oldtid, et forsøg på at koordinere oprettelsen af arkæologi- og oldtidsrelaterede artikler på Wikipedia. Hvis du er interesseret kan du redigere artiklen som denne skabelon sidder på eller besøge projektsiden, hvor du kan deltage i projektet.
B Denne artikel er blevet vurderet til Klasse B på vurderingsskalaen. Eventuelle kommentarer om vurderingen kan skrives i huskeliste-form på denne diskussionsside.

Landsbyer eller enkeltgårde Rediger

I "Danmarks Oldtid bind 3" af Jørgen Jensen står der bl.a. "Landsbyen med dens dyrkningsfælleskab blev rammen om en helt ny livsform" og beskriver så derefter de talrige fund af større og mindre landsbyer. Nu kunne jeg godt tænke mig en kildehenvisning til sætningen.." Jernalderens samfund bestod hovedsageligt af enkeltgårde, men det var heller ikke ualmindeligt med små landsbyer med mellem 3 og 30 huse .." Som jeg læser "Danmarks Oldtid" er enkeltstående gårde et sjældent forekommende fænomen. --pmh 21. feb 2007 kl. 13:56 (CET)

Svíþjóð Rediger

På islandsk hedder Sverige Svíþjóð, hvor þjóð (udtales thjo-ud) betyder folk. Er det sikkert, at Svitjod betyder/betød svedjebrug?

Ole


Jeg skriver bare hvad jeg har læst et sted Rediger

.

Folkeslag hed: Teuto og Jord: Nerth. (ærter, ned, nær, nord, Nord)

Svit må da beyde at Svide.

Peter


Tegner (skrivere?)

Forklaringen holder næppe. Se f.eks.

http://medlem.spray.se/catshaman/s26feodal/0rinke.htm

Sebastjan

ok jeg retter stavemåden, men min Forklaring er lige så velbegrundet som alle andre, peter


hvad er kilden til påstandende i afsnittet om kvindernes status?--pmh 29. maj 2006 kl. 18:21 (CEST)

og denne : Den første danske stat opstod omkring det andet århundrede efter vor tidsregning? Det er noget i modstrid med det jeg lærte i skolen--pmh 29. maj 2006 kl. 18:28 (CEST)

Jeg har sat en "kildeopstramningsskabelon" på denne artikel, fordi indholdet kun passer dårligt med "Oldtiden i Danmark - jernalderen" af Lone Hvass og endnu ringere med "Danmarks Oldtid - yngre jernalder og Vikingetid 400 e. Kr - 1050 e. Kr" af Jørgen Jensen. Jeg vil overvåge artiklen indtil 1. juli, og derefter slette udokumenterede påstande.--pmh 29. maj 2006 kl. 18:40 (CEST)

Pottemagere Rediger

Kermikken var ganske god fra en gang i bondestenaldren og frem til midt i romersk jernalder. Derefter skal man frem til en gang i midelaldren før Kermikken bliver af samme og bedre kvalitet.Haabet 10. aug 2006 kl. 13:23 (CEST)


Krølfri stof og pottemagerkunst Rediger

Krølfri stof??--pmh 10. aug 2006 kl. 15:10 (CEST)

Når man væver med S-spundet islet og Z-spundet trand så får man et stof som ikke krøller. Det har stået i skalkHaabet 10. aug 2006 kl. 18:08 (CEST)
Oplysningen er flyttet til artiklens krop sammen med andre af hensyn til overblikket. Tekstilfremstillingens historie og pottemagerkunsten er det store emner der skulle have deres egen artikel. --pmh 11. aug 2006 kl. 08:36 (CEST)
Med forlov:Pottemagerkunst eksisterer allerede som en ret stor artikel.--Sten Porse 11. aug 2006 kl. 08:51 (CEST)
Det er jo fint. Så behøver der ikke stå så meget om netop det i en oversigtsartikel om jernalderens talrige interessante emner.--pmh 11. aug 2006 kl. 08:55 (CEST)


Strukturering af stof Rediger

Jeg har flyttet ": Senere er hver afsnit så igen blevet underopdelt, ved at man har sammeligende fundene. I dag så er inddelingen ligeså fin som man kan datere ved hjælp af Kulstof 14 metoden. Grænsen til vikingetiden bygger på en videnskablig tradition og afspejles ikke i fundene." fordi jeg synes det er bedst hvis indledningen i artikler er klar og kortfattet, af hensyn til en evt. læser. " ]]:Stenalderen, bronzealderen og Jernalderen efter det stof man normalt brugte til redskaber. Inddelingen tager ikke hensyn til at man i den ældste jernalder forsat brugte spydspidser af ben og flintknive. Og at man i sjældene tilfælde har haft jern fra jern-meteoriter allerede i stenalderen." synes jeg hører til i artiklen om oldtiden Jernalderen er en meget lang tidsperiode. Jeg synes artiklen skal trække de store linjer og formidle et overblik, og detaljer og især diskussioner skal bo i specialartikler. Feks datering arkæologiske metoder P.V. Glob mm.--pmh 12. aug 2006 kl. 12:08 (CEST)

Hvis vi kan opnå en enighed om hvad artikeln skal indeholde af store linjer, og hvad der bør flyttes ned under underartikler om de enkelte underperioder (førromersk jernalder, germansk jernalder etc.), så vil jeg hjertensgerne foretage en gennemgribende revision af artiklen (og sådanset også de to andre oldtidsartikler (stenalder og bronzealder)), så de bliver mere ensartede, og ikke så rodede. --DJ Oldgransker 20. maj 2007 kl. 15:57 (CEST).
Kære Oldgransker, gør endelig det - artiklen her er faldet fra hinanden af tilfældige oplysninger som er indsat uden hensyntagen til logisk orden på formidlingen, og uden indre overblik. Efter min mening skal denne artikel kun trække de helt store, enkle linier - og funddetaljer skal så stå i underperiodeartiklerne. Det vil gøre det mere sandsynligt at de rette læsere finder det rette stof. Jeg forestiller mig at Jernalderen primært vil blive læst af læsere på folkeskoleniveau, mens underperioderne vil finde mere tålmodige og detaljeorienterede læsere. --pmh 9. jun 2007, 07:53 (CEST)
Jamen så vil jeg fluks give mig ikast med at få redigeret artiklen. Det er lidt af en mundfuld (godt 1200 år), så det kommer nok til at tage et par dage inden jeg har et udkast klart. - Men forestiller mig noget med at inddele perioden i afsnit, der giver en generel beskrivelse af udviklingen i hhv. bebyggelse, grave, genstande og samfundet... ...og så måske ændre litteraturlisten så den bliver mere overskuelig og svarer til det benyttede, samt henviser til god basislitteratur. --DJ Oldgransker 25. jun 2007, 08:09 (CEST)

Danmark Rediger

"Bjergrige Skåne"!? Vad har ni nu rökt? Skåne är ett utpräglat slättlandskap. Danmarks högsta punkt Møllehøj är 171 m (omtrent som gravhøjen i Yding Skov och Ejer Bavnehøj) och Skånes högsta punkt Söderåsen är 212 m. Same difference. Och det finns inget stort antal höjder i Skåne. Jag fjernar den sættelsen.

Helt i orden. Det er vist mange år siden Skåne var bjergrigt :) --|EPO| 21. aug 2006 kl. 22:12 (CEST)

Bornholm - kongerige? Rediger

Først omkring 1075 fortæller Adam af Bremen, at Bornholm er Danmarks videst kendte Havn. I den mellemliggende Tid maa Øen da være kommet under Danmark, og sandsynligvis er det sket i sidste Halvdel af det 10. Aarhundrede, da Harald Blaatand »vandt sig hele Danmark«, som den store Jellingrunesten beretter.--Lcl 26. aug 2006 kl. 11:56 (CEST) Adam af Bremen nævener ikke Bornholm, men Hulm (4.8 og Holm (4.16), og disse er nok den samme naturhavn i Blekinge, nær Gothien. Når Harald Blåtand skriver smukke rim om sig selv, så er det svært at sige noget om hvad der menes med det. POK 26. aug 2006 kl. 13:32 (CEST)

Bornholm, den ø, som ligger nær Skåne og Gothien [= Tyskland], er den mest besøgte danske havn og en sikker ankerplads for de skibe, der sætter kursen mod barbarerne og Grækenland.
Adam af Bremen: De Hamburgske Ærkebiskoppers Historie. O. 1075. jf. Nationalmuseet--Lcl 26. aug 2006 kl. 15:03 (CEST)
Se iøvrigt denne artikel: De tidligste kristne på Bornholm, jeg tror godt Adam af Bremen vidste hvor Bornholm var--Lcl 26. aug 2006 kl. 15:14 (CEST)
Gothien [= Tyskland] Det er en fejl, for Gothien strækker sig til Birka. Det vil sige Gothien må være (Øster-) Götteland.
Der er ingen steder i den orginale latinske tekst, som nævner Bornholm. Det er oversætteren som indsætter navnet i teksten. Det er ikke alt gammel videnskab som er god videnskab.
Vær sød og læse ISBN8789531019 Allan A. Lund, Adam af Bremens Krønike.
Tyskland var på den tid ikke nået så langt imod øst. Grænsen lå på den tid lå syd langt sydvest for Østersøen. POK 26. aug 2006 kl. 15:36 (CEST)

verdenshavene stod en meter lavere Rediger

"hvor verdenshavene stod en meter lavere og en del af Vadehavet var rørskov" Er der nogen der kender en kilde til den oplysning?--Lcl 28. okt 2006 kl. 22:57 (CEST)


Vikingetiden Rediger

Vikingetiden regnes traditionelt ikke med til oldtiden pga af de skriftlige kilder - når jeg får tid, vil jeg pusle lidt med en sætning derom (jeg ser der har været lidt fremogtilbageredigering om dette)--pmh 29. nov 2006 kl. 08:40 (CET)

Jeg har været så grov at smide vikingetiden tilbage i jernalderen i periodeinddelingen, da vi ikke har nogle danske kilder fra perioden, og således reelt stadigvæk befinder os i forhistorisk tid, samt rent genstandsmæssigt befinder os i slutningenaf germansk jernalder. MEN jeg har ikke nævnt yderligere om vikingetiden i selve artiklen, da det gøres fint nok i artiklen om vikingetiden. --DJ Oldgransker 20. maj 2007 kl. 15:53 (CEST)

Ikke godt nok Rediger

Hvis der er nogen som ikke mener at artiklen er god nok, så bør de skrive om det her og ikke på forskelige folks brugersider.Hans Jensen 27. feb 2007 kl. 12:57 (CET)

Når jeg har skrevet en længere udredning på din brugerdiskussion her http://da.wikipedia.org/wiki/Brugerdiskussion:HansJensen er det fordi det først og fremmest drejede sig om din skrivemåde og dit sprog og ikke om artiklens emne. mvh --pmh 27. feb 2007 kl. 20:06 (CET)
Fra de sidste år af ældre romersk jernaldre kender man kun få bopladser, i Jylland. De få landsbyer man kender har været befæstede og har ligget i den gang utilgængelige moser. Og det er kun fra denne periode at man kender befæstede landsbyer. Man formoder at der findes mange mange flere af den slags, men at de ligger så utilgængeligt at man ikke har funder dem.
Kan nogen putte dette ind på en perfekt måde? Hans Jensen 28. feb 2007 kl. 14:57 (CET)
Når du er helt færdig med at skrive i denne artikel, Hans Jensen, så giv mig et praj på min brugerside, så ta'r jeg en gennemskrivning. Jeg har i mellemtiden indsat en dårligt sprog-skabelon. --pmh 11. mar 2007 kl. 20:03 (CET)

Flyttet fra artiklen Rediger

Følgende afsnit er flyttet fra artiklen:

===Alternativ opfattelse===

I følge de bevarede love og traditioner så skulle en træl bo under samme tag og spise samme mad, som trællens ejer. Så enten må traditionen have ændres sig eller fantasien er løbet af med arkæologerne.

Det er i høj grad spekulativt, og må omformuleres hvis det skal stå i artiklen. Mvh Danielle 8. mar 2007 kl. 09:34 (CET)

Redaktører Rediger

Bare en lille bøn til de kloge folk, der bringer orden i dennne artikel. Vil I ikke godt fjerne de stave- og slåfejl, der er? AS

Du er en af de kloge folk! Læs mere her: Hjælp:Velkommen nybegynder. --PhoenixV 16. okt 2007, 16:29 (CEST)
Tilbage til siden »Jernalder«.