Diskussion:Kommunisme/Arkiv

ArkivDette er en side med arkiverede diskussioner fra Diskussion:Kommunisme.
Ønsker du at genoptage en arkiveret diskussion, skal du flytte den tilbage til diskussionssiden.

Det er altså ikke for at hænge nogen ud, at jeg har lavet et afsnit over kendte kommunister - danske og internationale. Men Carl Madsen havde ikke nogen "forældre" på Wikipedia, og det går ikke an for en så kendt personlighed.--hansjorn 11. dec 2004 kl. 15:00 (CET)

Artiklen bærer måske lidt for meget præg af at være skrevet af en modstander og ikke en objektiv person.

Ja, jeg er sikker på, at PeterBP er noget venstrekantet. På den anden side, så må tilhængere af K. jo gå ind og korrigere og fortælle, hvad der var/er så godt ved samme. Personligt er jeg kommet i tvivl efter murens fald - omvendt kan det vel ikke have været skidt alt sammen. --hansjorn 21. dec 2004 kl. 22:31 (CET)

Hvornår startede Kommunismen i Rusland? Altså hvilken dato?

Jeg mener bestemt ikke at kommunismen bliver afdækket korrekt i denne artikel. Faktisk ligger den op til at det fx ikke er gået galt med kommunismen, fordi at alle stater der forsøgte jo bare var socialistiske.
Nogle argumenter og positioner:
1. "kommunismen er i sin grundvold syndikalistisk ...", burde skrives "kommunismen påstår i sin grundvold at være syndikalistisk, da teorien forudsiger, at staten med tiden vil "visne hen", når de fleste af et givent samfunds medlemmer er blevet kommunister". Fx er det et fact at sovjetterne eller forsøg på syndikalisme blev politisk jordet af bolsjevikkerne da den eneste vej til kommunisme var igennem et socialistisk diktatur.
2. Den her linie minder mere om en teoretisk kommunistisk indlæg end fakta: "Ingen af de såkaldt socialistiske stater i det 20. århundrede hævdede at været nået frem til kommunismen.", da alle de 'socialistiske' stater var styret af folk, der kaldte sig selv kommunister. De kaldte deres partier kommunistiske (som regel) og dem som bakkede op om deres forbilledesamfund ude i verden kaldte sig kommunister (fx scherfig) og var organiseret i partier hvor ordet kommunistisk indgik i navnet. Så kommunisme er og bliver det kommunisterne har lavet.
3. Der mangler Fakta! Der er ingen beskrivelser af forsøg på indførelse af kommunismen (vha. socialisme eller ej), selvom der er masser af eksempler. Hvordan kan denne artikel være en artikel om kommunisme når det historiske grundlag er så tyndt.
Jeg foreslår to ting 1) en uddybelse af kommunismens teoretiske grundlag og 2) eksempler, men vil selvfølgelig lige hører hvad folk har at sige til min kritik af denne artikel først. --Fjulle 22. jan 2006 kl. 16:07 (CET)

Tjek personlige informationer, før de lægges op. redigér

Listen over kommunister synes skrevet med lidt let hånd. Det er synd for en artikel, som forfatterne ellers er sluppet ganske godt fra. Og det har ikke været nemt. Man bør ikke i en offentlig encyklopædi opliste folk som kommunister ud fra en andenhåndsviden om, at de vist er eller har været venstreorienterede. Salvador Allende var ikke kommunist. Han har mig bekendt aldrig været det. Han var medlem af socialistpartiet i Chile og havde i forbindelse med sit valg til præsident en del allierede, som var kommunister. Men hvis det er kriteriet, findes der rigtig mange kommunister ... Erik Clausen og Dea Trier Mørch meldte sig ud af kommunistpartiet DKP i 1980. Hanne Reintoft har været medlem af SF, VS og DKP, men meldte sig ud af sidstnævnte parti for mange år siden. Ved et af de seneste valg har hun offentligt anbefalet at stemme på Socialdemokraterne. Er Anne Marie Helger medlem af DKP (eller et af de to andre kommunistpartier KPiD og DKP/ml)? Jeg tvivler på det. Sådan noget bør være tjekket, før det lægge ud. Er det det?


Mvh. --Snubby 26. okt 2006 kl. 15:44 (CEST)

Du har helt ret. Ærgerligt, at der ikke er nogen, der har gjort noget ved det. Hvis der ikke er nogen, der har tænkt sig at verificere de tvivlsomme personer på listen, vil jeg foreslå, at listen fjernes helt. Hellere det end at hænge folk ud på den måde. Og spørgsmålet er også, om sådan en liste overhovedet er nødvendig og/eller hensigtsmæssig.--Nikolaj 20. aug 2007, 18:57 (CEST)


Jeg foretog en sammenligning mellem indlægget for Nazisme og Kommunisme. Under Nazismen stod der en glimrende bundlinie-kommentar, som jeg har taget udgangspunkt i, da den giver en beskrivelse, som manglede i den nuværende Kommunimse beskrivelse. -- lbk

At sige at kommunismen ligesom nazismen er indbegrebet af ondskab og rædsel er et meget problematisk udsagn. Udsagnet bærer i høj grad præg af modstand mod kommunismen. Jeg mener at det du har tilføjet artiklen, bør fjernes igen af flere årsager:
  1. Det er udiplomatisk
  2. Der er forskel på en ideologi og ideologiens praktiske udformning. At Stalins udgave af kommunismen, stalinismen, var indbegrebet af et rædselsregimente tror jeg ikke vi kan være uenige om. Men der er langt derfra og så til at sige at kommunisme er indbegrebet af ondskab og rædsel.
  3. Udsagnet i artiklen er beregnet på den østeuropæiske kommunisme. Men den findes jo også andre steder i både værre og bedre varianter.

Jeg synes udsagnet bør fjernes igen. --NuclearWarhead 18. feb 2007 kl. 15:37 (CET)

Det synes jeg du skulle skrive i et debatindlæg. At sætningerne bærer udtryk af modstand mod kommunismen står for din egen regning. Jeg synes det var ganske ok under Naizismen og gav fint udtryk for samme folkelige følelse for "tvillinge"-systemet. Forrige århundrede har set to systemer, som begge har ledt til ekstremt mange millioner myrdede samt en massiv undertrykkelse. Hvorfor skal denne faktulle sandhed undertrykkes fordi du personligt har en svaghed for kommunismen?? Det er inderligt ligegyldigt hvad jeg mener om systemerne (som jeg afskyr begge), facts er facts. Og af de 37.4% tyskere som stemte på Hitler var der garanteret mange søde og velmenende mennesker ... og han byggede fine motorveje og biler. Men det er ligesom ikke den generelle sag vedkommende. Forstår du hvad jeg mener NuclearWarhead? Facts er, at begge systemer betragtes som umenneskelige af store dele af befolkningen og det er det der står! -- lbk


Jeg finder at udsagnet bør blive stående, men kun hvis der kommer en tilsvarende kritik under hver af de andre ismer: Kapitalisme, Imperialisme osv.

KG 18 feb. 2007 17:25 ( CET )

En sætning som "Sammen med nazismen står mange af de hidtidige forsøg på at virkeliggøre kommunismen historisk som indbegrebet af ondskab og rædsel", hører simpelthen ikke hjemme i en encykolpædi. Jeg er enig i det, der menes med sætningen, men det kommer ikke sagen ved. At tale om ondskab er at tolke indre motiver, som vi ikke kender til. Og endda indre motiver hos et system, en stat, et bureaukrati eller et parti. Det er yderst tvivlsomt, om systemer overhovedet kan have sådanne indre motiver. I en encyklopædi kan man beskrive konkrete begivenheder og sagforhold, ikke tolke på, om et system er "ondt". Konkrete beskrivelser får samtidig historiens gru til at stå meget klarere frem, men de kræver selvfølgelig en mere omfattende og nuanceret viden end letkøbte værdidomme. Jeg mener, det er helt indlysende, at sætningen skal slettes. Venlig hilsen --Snubby 18. feb 2007 kl. 20:07 (CET)
Jeg finder det ganske "morsomt" at en tekst som har stået ganske uanfægtet under et system som ikke nyder venstreorienteret agtelse er ok, men når tilsvarendende formuleringer benyttes om et system med langt flere millioner myrderier på samvittigheden, men som er venstreorientret arvegods, så myldrer "forargelsen" frem. Fjern de formastelige ord! Lige i kommunismens ånd. Den korte tid jeg har beskæftiget mig med Wikipedia, hvis ide om faktualitet jeg har enormt sympati for, har jeg mødt en venstreorienteret politisk korrekt slagside af helt uacceptabel karakter. Jeg håber at dette ikke er symptomatisk for Wikipedia som helhed, det vil være døden for denne ekceptionelle idé. Hvem har brug for "Venstrefløjens lille røde opslagsbog"? Wikipeida skal være faktuel og uden præferencer!!! lbk
Netop, Wikipeida skal være faktuel og uden præferencer, og derfor er det da også et pænt stykke ude i skoven at tale om et system som ondt. Ud over at være noget vrøvl ret logisk (systemer er hverken onde eller gode, kun mennesker har moral), er der jo netop her tale om din værdidom og præference. Beskriv historiske begivenheder i stedet. --Snubby 20. feb 2007 kl. 17:39 (CET)

rettelse af kendte internationale kommunister redigér

De slettede var slet ikke kommunister, men respektvivt Stalin- og Maoister. (Skrev 80.197.1.167 (diskussion • bidrag) . Husk at signere dine indlæg.)

Den slags oplysninger behøves du ikke at skrive på diskussionssiden. Anvend i stedet beskrivelsesfeltet. --|EPO| 19. mar 2007 kl. 22:01 (CET)

Internationale kommunister redigér

Jeg har indsættet maglende kommunister i emnet "Internationale kommunister" som Lenin, Mao, Kim Il - Sung og Tito. Og helt ærgligt Mao er kommunist, han gjorte mange gode ting som eksempel at da bliv bygget flere skoler, fabrikker, universiteter osv. til Kinas millioner, og folket fik ligestilling. Er det ikke rigmeligt? Lenin gjorte også gode ting, samt Kim Il - Sung og Tito. Mao-fyren 26. jun 2007, 15:52 (CEST)

POV i Den reelt eksisterende kommunisme i det 20.århundrede redigér

Det må være klar POV at skrive at kommunismen afødte tab af 100 mill. menneskeliv, for så at tilføje at hovedparten skyldtes hungersnød og sygdomsepidemier - ting som forekommer mangs steder uanset politisk system. Forøvrigt må et minimumkrav til kontroversielle oplysninger være en seriøs kildeangivelse. -- Nico 23:47, 23. maj 2007 (CEST)

Oplysningerne i afsnittet Den reelt eksisterende kommunisme i det 20.århundrede stammer tilsyneladende fra:
"Kommunismens sorte bog. Forbrydelser, terror, undertrykkelse" af Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek og Jean-Louis Margolin
Omtale af bogen kan ses her: FagBogInfo - Kommunismens sorte bog
- apw 00:08, 24. maj 2007 (CEST)

OK - der er en kilde (Omtalen af bogen både starter og slutter med at den er stærkt omdiskuteret !), men det er i mine øjne stadig POV. Det er ikke op til os at konkludere på følgerne af kommunismen (som er alvorlige), eller råt æde andres modsagte konklussioner. (Hvad har vestens handelspolitik f.eks. kostet i tab af menneskeliv, ved medfølgende hungersnød og sygdomsepidemier, på verdensplan ? ...) Det er ikke diskussioner der hører hjemme her. -- Nico 07:43, 24. maj 2007 (CEST)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * Ikke kun den Sorte Bog om Kommunismen, men også det største , mest kontrollerede og mest aktuelle danske leksikon, nemlig Den Store Danske Encyklopedi skriver følgende: " Målt i tab af menneskeliv kan de kommunistiske ambitioner og projekter, der realiseredes i perioden 1917-90, uden overdrivelse kaldes de dyreste i verdenshistorien. . . . der synes herske bred enighed om ca. 100 mio. døde ved direkte vold ( fx henrettelse) eller inddirekte vold . . . " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Hvis Wikipedia skal have nogen troværdighed og ikke kun være et subjektivt diskusionsforum hvor alle mulige og umulige teorier,fantasier og løse rygter bliver opslået som "objektive " fakta - kommer vi ikke udenom at f.eks Den store danske Encyklopedi er en af de bedste og mest autoritative kilder til fakta og viden om menneskehedens historie. Derimod kan vi blive enige om at Den Sorte bog mod Kommunismen (Stéphane Courtois) er stærkt omdiskuteret og den er som sagt IKKE kilden til afsnittet om den reelt eksisterende kommunisme. For øvrigt har du fuldstændigt ret, Nico, at man kan stille spørgsmålet om kapitalismens "handelspolitik" på samme måde. Man skulle kunne skrive en lignende artikel om hvor mange ofre den reelt eksistende kapitalisme - også kaldet "fri" eller "liberal markedsøkonomi" - har betydet.--Lars bk 15:08, 24. maj 2007 (CEST)

Denne artikel er forfærdelig redigér

Jeg mener vi bør slette den og starte helt forfra. Som en start sletter jeg de afsnit, der udpeger danskere og forskellige andre til at være kommunister. Hvis man har været medlem af DKP i 70´erne, så behøver man ikke være kommunist i dag. Spørg bare Bent Jensen og Lars Hedegaard. --Rasmus81 5. jun 2008, 17:27 (CEST)

Tak fordi du er gået i gang. Det var tiltrængt. --Sir48 (Thyge) 5. jun 2008, 21:16 (CEST)

Enig, Sir48 - Det minder mere om en børnehave hvor forskellige personer sletter dem og det de ikke bryder sig om . F.eks er Stalin blevet slettet på listen over internationale kommunister. Uanset om man bryder sig om det eller ikke kommer vi ikke uden om at Stalin var leder af det største kommunistiske parti i næsten 30 år. Ligesom Stalin - selvom vi ikke bryder os om det - var leder af den første socialistiske stat i verdenshistorien - og socialismen er som bekendt første fase i kommunismen ifølge både Marx og Lenin, som mente at en fase med "proletariatet diktatur" var nødvendigt inden staten, penge, politi og militær kunne afskaffes .

De der mener at det klasseløse samfund opstår direkte efter en revolution er ikke kommunister , men anarkister eller utopiske socialister, som blev kritiseret af Marx som jo regnes som den moderne kommunismes eller "videnskabelige socialismes" fader .Lars bk 15. aug 2008, 12:38 (CEST)

Meget subjektiv redigér

Afsnittet kritik burde meget muligt omskriver om ikke slettes, dette er tydeligvis skrevet af på en subjektiv måde.

Kendte danske kommunister redigér

Jeg finder nedenstående liste meget vilkårlig, grænsende til det morsomme. Peter Aalbæk Jensen er et kendt medlem af Socialdemokraterne. Lars von Trier har muligvis været kommunist som ung (??), men har mig bekendt kun støttet Socialdemokraterne offentligt. Henrik Stamer Hedin og Thorkild Holst kvalificerer næppe til betegnelsen "Kendte", Ole Sohn startede som kommunist, men har i snart 20 år været SF'er. Nok så interessant: De fleste, og mest kendte danske kommunister er IKKE med på denne liste. Hvad med fx Hans Scherfig, Gotfred Appel, Benito Scocozza, Knud Jespersen og Martin Andersen Nexø?

Hans Kirk Børge Houmann Lars Von Trier Peter Aalbæk Jensen Thorkild Holst Villy Fuglsang Ole Sohn Frank Aaen Ruth Berlau Henrik Stamer Hedin


Venlig hilsen Jens Peter Kaj Jensen

Sig til, hvis nogen forhindrer dig i at rette i artiklen. --Palnatoke 10. maj 2009, 10:39 (CEST)Svar
Et kriterium for at blive optaget på en liste over kendte danske kommunister må være om man har placeret sig i offentlighedens bevidsthed som en sådan. En person som Ole Sohn hører derfor hjemme på en sådan liste i og med at han har været formand for partiet - og det ganske uanset at han senere har skiftet synspunkt. At slette ham ville svare til at fortie, at Erhard Jakobsen engang var prominent socialdemokrat - eller at Naser Khader har været radikal.
En liste over disse kendte kommunister bør vel også (kort) nævne på hvilken måde de har markeret sig som kommunister - f.eks. som formænd, MF, redaktører, forfattere, etc. --Nis Hoff 12. jul 2009, 17:16 (CEST)
Tilbage til siden »Kommunisme/Arkiv«.