Diskussion:Sigtelse

Hej Palnatoke,

Du har på én gang indvendinger mod, at "artiklen ikke er *eksplicit* dansk-fokuseret", og at den - samtidig - "ser ud til at tage danske forhold for givet (hvad der måske er endnu værre)". Som du ser, har jeg gjort det synligt, at artiklen baserer sig på dansk retspleje. Dermed bortfalder din første indvending (formentlig?).

Desværre er jeg har jeg ikke forudsætninger for at give artiklen et mere alment tilsnit. Det må vente på én, som kan det. Derimod vil jeg ændre teksten, så det er åbenlyst, at den ikke tager noget for givet.--Sten Porse 6. sep 2006 kl. 14:52 (CEST)

Efter at afsnittene om den europæiske menneskerettighedskonvention og FNs menneskeretighedserklæring er indsat, kan {{dansk synsvinkel}} vel slettes?--Sten Porse 6. sep 2006 kl. 16:06 (CEST)
Kunne man oversætte artiklen i dens nuværende form og bruge den i den tyske Wikipedia? Nej.
Artiklen bør indledes med de generelle forhold - altså "hvad er en sigtelse?", meget gerne med udgangspunkt i international lovgivning, og så kan der i et sær-dansk afsnit komme danske bestemmelser. På den måde kan det første stykke af artiklen bruges alle steder, mens det sær-danske afsnit kan medtages eller ej, alt efter hvad man måtte ønske. --Palnatoke 6. sep 2006 kl. 16:32 (CEST)
Det er helt rimelige ønsker, du stiller op her. De er faktisk så rimelige, at de burde gælde for alle artikler, men det er jo ikke tilfældet. Tanken med at bruge en eventuel oversættelse til tysk som en slags "probérnål" er jo besnærende, men hvor mange af vore artikler kan stå for den prøve? Og omvendt, har du set de tyske og engelske artikler om (omtrent) det samme (se f.eks. Anfangsverdacht eller Reasonable suspicion)? Skal de ikke kunne klare en tilsvarende prøve? Så mit spørgsmål er: Hvorfor er det så afgørende i vurderingen af netop denne artikel? - Og hvad er i øvrigt "international lovgivning", taler vi om krigsforbryderdomstolen eller hvor er vi henne?--Sten Porse 7. sep 2006 kl. 11:45 (CEST)
Jeg har hentet oplysninger fra to steder, nemlig:
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Approved and proposed for signature and ratification or accession by General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948
Article 5
The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention, and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in article III.
Og her:
Principles of international co-operation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity, Adopted by General Assembly resolution 3074 (XXVIII) of 3 December 1973
1. War crimes and crimes against humanity, wherever they are committed, shall be subject to investigation and the persons against whom there is evidence that they have committed such crimes shall be subject to tracing, arrest, trial and, if found guilty, to punishment.
4. States shall assist each other in detecting, arresting and bringing to trial persons suspected of having committed such crimes and, if they are found guilty, in punishing them.
5. Persons against whom there is evidence that they have committed war crimes and crimes against humanity shall be subject to trial and, if found guilty, to punishment, as a general rule in the countries in which they committed those crimes. In that connection, States shall co-operate on questions of extraditing such persons.
6. States shall co-operate with each other in the collection of information and evidence which would help to bring to trial the persons indicated in paragraph 5 above and shall exchange such information.
9. In co-operating with a view to the detection, arrest and extradition of persons against whom there is evidence that they have committed war crimes and crimes against humanity and, if found guilty, their punishment, States shall act in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations and of the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations.
Så vidt jeg kan læse er pointen, at alle internationale vedtagelser skal optages i de nationale lovsystemer for at have retsvirkning i de pågældende lande. Det siger vel, at "international ret" altid er formuleret via national lovgivning? Med andre ord: hvordan kan man bedre forklare international ret end ved at referere de nationale bestemmelser?--Sten Porse 7. sep 2006 kl. 12:18 (CEST)
At der er en masse andre artikler, jeg ikke har sat {{dansk synsvinkel}} på, er alene udtryk for at jeg 1) ikke går systematisk gennem alle vore artikler og 2) ikke er kommet gennem alle artikler endnu. Men i det omfang vores artikler handler om emner, der ikke er specifikt danske, skal vi sørge for at tage de danske briller af. --Palnatoke 7. sep 2006 kl. 14:31 (CEST)
Det kan jeg kun være enig med dig om. Jeg standser debatten her, og forventer, at andre og mere kyndige vil tage sig af artiklen.--Sten Porse 7. sep 2006 kl. 15:03 (CEST)

En sigtets rettigheder redigér

Tidligere hørte man ofte, at en mistænkt var blevet afhørt med en sigtets rettigheder. Hvad er det og findes det stadig? -- Poul G disk. 10. sep 2014, 08:42 (CEST)

Tilbage til siden »Sigtelse«.