EU's agenturer

(Omdirigeret fra EUs agenturer)

EU har oprettet en række decentrale EU-agenturer til at løse en række specialiserede opgaver af juridisk, teknisk, og/eller videnskabelig karakter.

EU's miljøagentur i København

De enkelte agenturer har mange forskelligartede målsætninger, og hvert agentur er unikt og opfylder en bestemt funktion, der blev defineret ved dets oprettelse. Denne funktion kan ændres i årenes løb, men der er dog en række generelle mål, der danner grundlag for agenturets virksomhed som helhed. Nogle dækker udviklingen af videnskabelig og teknisk knowhow inden for en række nærmere definerede områder, men andre har til opgave at integrere forskellige interessegrupper og hermed fremme dialogen.

Agenturene redigér

Agenturene er markeret med forskellige farve efter hvilken af de tre søjler de hørte til før Lissabontraktaten trådte i kraft:

     Fællesskabsagenturer
     Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
     Politisamarbejdet og det retlige samarbejde
Navn Forkortelse Hovedsæde Oprettet Søjle
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA Bilbao 1996 * EC
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse Cedefop Thessaloniki 1975 * EC
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene EUROFOUND Dublin 1975 * EC
Det Europæiske Miljøagentur EEA København 1994 * EC
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ETF Turin 1994 * EC
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug EMCDDA/EONN Lissabon 1993 * EC
Det Europæiske Lægemiddelagentur EMEA London 1995 * EC
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) OHIM Alicante 1999 * EC
EF-Sortsmyndigheden CPVO Angers 1994 * EC
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer CdT Luxembourg 1994 * EC
Det Europæiske Genopbygningsagentur EAR Thessaloniki 2000 * EC
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA Parma 2002 * EC
Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur EMSA Lissabon 2002 * EC
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA Køln 2003 * EC
Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed ENISA Heraklion 2005 * EC
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ECDC Stockholm 2005 * EC
Tilsynsmyndigheden for det europæiske GNSS GSA ? 2004 * EC
Det Europæiske Jernbaneagentur ERA Valenciennes/Lille 2004 * EC
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser Frontex Warszawa 2005 * EC
EF-Fiskerikontrolagenturet CFCA Vigo 2005 * EC
Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA Helsinki 2007 * EC
Det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder ? Vilnius 2007 * EC
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder FRA Wien 2007 * EC
Det Europæiske Forsvarsagentur EDA Bruxelles 2004 - CFSP
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier ISS Paris 2001 - CFSP
EU-Satellitcenter EUSC Torrejón de Ardoz 2002 - CFSP
Det Europæiske Politiakademi CEPOL Bramshill 2001 x PJC
Den Europæiske Politienhed Europol Haag 1999 x PJC
EU's Enhed for Retligt Samarbejde Eurojust Haag 2002 x PJC

Forvaltningsorganer redigér

Forvaltningsorganer er oprettet i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 Arkiveret 3. juli 2007 hos Wayback Machine med henblik på at løse bestemte opgaver i forbindelse med forvaltningen af et eller flere fællesskabsprogrammer. Forvaltningsorganer oprettes for et bestemt tidsrum. De skal være placeret, hvor Europa-Kommissionen har sæde (Bruxelles eller Luxembourg).

Eksterne kilder/henvisninger redigér