Edmund Spenser (c. 1552 i London16. januar 1599 sammesteds) var en engelsk digter.

Edmund Spenser.

Spenser studerede indtil 1576 ved Pembroke College, Cambridge, og levede derefter en tid i Nordengland. 1578 kom han tilbage til London, blev bekendt med Philip Sidney og gennem ham med Greven af Leicester. 1580 fulgte han som Privatsekretær med den irske Statholder, Lord Grey, til Dublin. Senere fik han Jordegods i Cork og levede der paa Kilcolman Slot, først som Regeringens Embedsmand, senere som Sekretær for Raadet i Munster. Her skrev han 1596 til Regeringen: A View of the Present State of Ireland (først trykt 1633), der viser, at han ikke var mild i sin Opfattelse af Irlænderne. Han var heller ikke afholdt af dem, og da Opstanden brød ud 1598, blev hans Gaard brændt, og han undslap med Nød og næppe til London, hvor han kort efter døde, som det synes, i stor Fattigdom. Han blev begravet i Westminster Abbedi, hvor der er et Mindesmærke over ham.

Spenser blev først kendt som Digter ved sin Række hyrdedigte: The Shepheardes Calender (1579), et Digt for hver Maaned, i hvilke Hyrderne ikke blot taler om deres Kærlighed, men ogsaa drøfter Religion og Politik. Hans Hovedværk er dog The Faerie Queene, et stort anlagt episk Digt; det skulde indeholde tolv Bøger; men der udkom kun seks, tre 1590, og tre ny 1596, medens der findes Fragmenter af en syvende Bog. Hans Mønstre er Ariost og Tasso. Hver Bog beskriver en Ridders Eventyr ved Fedronningens Hof, og bag den allegoriske Skildring findes overalt Hentydninger til Samtiden. Naar S. nævnes som Tidens største Digter ved Siden af Shakespeare, er det væsentlig pga. dette Digt. Det er ogsaa fremragende ved de pragtfulde Beskrivelser, det herlige Sprog, der dog er overfyldt med Arkaismer, og den skønne Følelse, der bærer det; men den gennemførte Allegori gør det tungt for Nutidslæsere.

Af Spensers øvrige Digte kan nævnes: Complaints (1591), Colin Clout's come Home again (1595), sonettesamlingen Amoretti og det smukke Epithalamium, hans skønneste Digt (1595), Astrophel, et Sørgedigt over Vennen Sir Philip Sidney (1596). S.'s Værker er ofte udgivne; den bedste Udgave er ved Grosart (10 bind, 1882—84), med en indgaaende Biografi; desuden kan nævnes: Globe-Udgaven ved Morley (1 bind, 1873) og The Aldine Edition (5 bind) med en Biografi af Collier.

Eksterne henvisninger

redigér


Denne artikel stammer hovedsagelig fra Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930).
Du kan hjælpe Wikipedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.
Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst – eller redigeret således at den er på nutidssprog og tillige wikificeret – fjern da venligst skabelonen og erstat den med et
dybt link til Salmonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915–1930) som kilde, og indsæt [[Kategori:Salmonsens]] i stedet for Salmonsens-skabelonen.