Eksistentiel ledelse

Eksistentiel ledelse (eng. existential leadership) er ledelsesteori og -praksis, der er baseret på eksistentiel filosofi. Der lægges derfor vægt på valg, ansvar og mening i ledelse. Desuden er autenticitet, frihed, døden og aleneheden vigtige for lederen.

IndholdRediger

Eksistentiel ledelse er ledelse, der fokuserer på lederens eksistens og væren og derfor lægger vægt på filosofiske begreber som mening[1][2]. Ledelse må samtidig være autentisk og ikke blot mekanisk[3][4][5][6].[7][8].[9]

Internationalt er tilgangen især blevet promoveret af Joe Kelly og Louise Kelly samt John Lawler. Desuden Monica Hanaway, der har skrevet flere bøger om emnet. Hun viser, at i det 21. århundrede er det mere vigtigt, at lederen kan være autentisk og bidrage til at skabe mening[10]. Ansvar og valg bliver særligt vigtigt for denne leder.

I Danmark findes der forskellige repræsentanter for tilgangen[4], men kendt er især teologen Camilla Sløk, der skrev ph.d. om Luther og sjælesorg. Hun er original ved at inddrage teologiske begreber og teorier i forståelsen af eksistentiel ledelse. Her må lederen være i stand til at påtage sig et ansvar, i stedet for at undvige, og dermed have et blik for etik og omsorg[11]. Det indebærer sans for de eksistentielle dramaer i organisationer[12].

Beslægtede områderRediger

Eksistentiel arbejds- og organisationspsykologiRediger

Den eksistentielle tilgang har fået betydning i arbejds- og organisationpsykologi: Psykologen Karen Schultz udgav i 2000 bogen Eksistens i arbejdslivet, der ser på, hvordan der kan skabes mening for medarbejdere og virksomheder i organisationer. Det sker ved at integrere de eksistentielle dimensioner i arbejdet. På den måde kan virksomheden forholde sig til medarbejdernes eksistens.

Eksistentiel coachingRediger

Monica Hanaway har også skrevet om eksistentiel coaching, der bruges i organisationer[13][14]. Det handler blandt andet om at løfte medarbejdernes mulighed for at finde mening i arbejdet.

Eksistentiel coaching er metodisk beslægtet med eksistentiel terapi.

LitteraturRediger

 • Agarwal, J, Malloy, DC (2000). The role of existentialism in ethical business decision-making. Business Ethics: A European Review 93: 143–154.
 • Hanaway, Monica (2012): “Existential Perspectives on Coaching”. Sage
 • Hanaway, Monica (2018): “Being an Existential Leader”. TH Group
 • Hanaway, Monica (2019): “An Existential Approach to Leadership Challenges”. Routledge
 • Hanaway, Monica (2019): “The Existential Leader: An Authentic Leader For Our Uncertain Times“. Routledge
 • Hanaway, Monica (2020): “The Handbook of Existential Coaching Practice”. Routledge
 • Jensen, Mette (2017): “Eksistentiel ledelse”. HRF
 • Kelly, J. , & Kelly, L. (1998) An Existential-Systems Approach to Managing Organizations. Westport, CT: Quorum Books
 • Lawler, John et al (2008): Existential communication and leadership. Leadership 4 (3), 253-269, 2008
 • Lawler, John et al (2012): “Theorizing leadership authenticity: A Sartrean perspective”. Leadership, 8:4, 327-344.
 • Persson, Kerstin (2018): “Livet händer - existentiella perspektiv på ledarskap”. Verbum
 • Schultz, Karen (2000). Eksistens i arbejdslivet: At skabe mening for virksomhed og medarbejder. Hans Reitzels Forlag
 • Schultz, Karen (2005). Arbejde som livsmening – mening som livets arbejde. I: E-Artikel, Akademia.dk
 • Schultz, Karen (2006). When Work Means Meaning: Existential Dimensions, Organizations and Leadership. Akademia
 • Serrander, Elisabeth & Ann Lagerstrom (2019): “Existentiell coaching”. Sverige: Studentlitteratur
 • Sløk, Camilla (2020). “Magt og omsorg i det eksistentielle lederskab”. København: Dansk Psykologisk Forlag

Kilder og henvisningerRediger