Eksperiment

videnskabelig metode

Et eksperiment er en velkontrolleret fremgangsmåde som indgår i den videnskabelige metode, og består af et sæt af handlinger, observationer og fortolkninger, som udføres for at afgøre gyldigheden af en hypotese eller undersøge kausale forhold mellem fænomener. Eksperimentet har status som en hjørnesten i den videnskabelige metode.

Selv meget små børn udfører rudimentære eksperimenter for at lære om verden.

I visse eksperimenter bruges en forsøgsperson, der er en person som frivilligt deltager i et forsøg, eksempelvis et klinisk studie.

Videnskabsteori redigér

Dear (2001, s. 5074) beskriver en ældre filosofisk opfattelse, der ser eksperimentet som et isoleret epistemologisk element og sætter denne over for en ny opfattelse af eksperimentet som en integreret del af et multifaceteret system af praksiser, der tilsammen konstituerer det moderne videnskabelige foretagende. Der henvises bl.a. til Knorr-Cetina (1999, s. 39-43). Følgelig, skriver Dear, har eksperimentet mistet megen af sin tidligere filosofiske mystik.

Se også redigér

Litteratur redigér

  • Dear, P. (2001). Experiment, in Science and Technology Studies. IN: Smelser, N. J. & Baltes, P. B. (eds.) International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Oxford. (pp. 5070–5075).
  • Gooding D, Pinch T, Schaffer S (eds.). (1989). The Uses of Experiment: Studies in the Natural Sciences. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
  • Knorr-Cetina, K.D. (1999). Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
Wikimedia Commons har medier relateret til: