Elektricitetens historie i Danmark

Her følger en oversigt over vigtige årstal for energi- og elproduktionen i Danmark fra 1850 og frem.


 • 1859 Olieboret bliver opfundet hvilket gør det meget lettere at hente olie op.
 • 1875 Henry Woodward patenterer den elektriske lampe
 • 1885 Vekselstrøms transformatoren bliver opfundet af William Stanley
 • 1891 Det første elværk åbner i Køge. Senere åbner et elværk også i Odense
 • 1892 Det første elværk i København åbner i Gothersgade. Den første gadebelysning bliver også tændt på Kongens Nytorv
 • 1907 Stærkstrømsloven vedtages
 • 1907 Det første jævnstrømsværk bliver bygget om til et vekselstrømsværk i Skovshoved
 • 1917 Pga. første verdenskrig stopper importen af kul og olie. Elværkerne får besked på at skære ned på produktionen.
 • 1921 Tangeværket, Danmarks største vandkraftværk, indvies.
 • 1925 Aabenraa Kong Christian indvier Sønderjyllands Højspændingsværk 23 maj 1925.
 • 1939 Der indføres rationeringer på el som følge af anden verdenskrig.
 • 1940 Elværkerne får påbudt at tilslutte nye kunder men må godt nægte tilslutning af fx elkomfurer
 • 1940 Der bliver sat en grænse for styrken og antallet af elektriske pærer i hjem, trappeopgange mv.
 • 1942 Der indføres et forbud mod salg af elektriske varmere, elkomfurer, kogeplader mv.
 • 1946 Elrationeringerne bliver afskaffet.
 • 1955 Atomenergikommisionen oprettes
 • 1958 Forsøgsstation Risø indvies
 • 1973 Første oliekrise – fører til søgen efter alternative energiformer end olie fra Mellemøsten
 • 1976 Energistyrelsen oprettes hvilket betyder atomenergikommisionen nedlægges
 • 1977 Der indføres statsafgift på el
 • 1979 Anden oliekrise
 • 1981 ”Lov om statstilskud til udnyttelse af vedvarende energikilder mv.” vedtages af folketinget
 • 1984 Folketinget vedtager, at udslippet af svovldioxid skal reduceres frem til 1994
 • 1985 Folketinget beslutter at atomkraft skal udgå fra dansk energiplanlægning
 • 1992 Der pålægges afgift på CO2
 • 2001 Avedøreværkets blok 2 færdiggøres. Revolutionerende mht. røgrensning og brændselsformer.
 • 2004 Den svenske regering beslutter endeligt at lukke atomkraftværket Barsebäck tæt på København
 • 2005 Barsebäck er pr. 1. juni lukket ned, og en årelang proces går nu i gang med at rense området.
 • 2006 Vestas er verdens største producent af vindmøller, og Danmarks vindkraftkapacitet er på 3.136 MW .

Eksterne henvisninger redigér