Gasudladningsrør forkobling

(Omdirigeret fra Elektronisk ballast)

En gasudladningsrør forkobling eller lysstofrør forkobling er en specifik type af strømforsyning, som sikrer at et gasudladningsrør (f.eks. lysstofrør) tændes og energiforsynes korrekt.

Gasudladningsrørs ældre forkobling har flere navne bl.a. elektrisk ballast, elektrisk reaktor, jernkerneforkobling eller elektrisk forkobling, som dækker over den gamle tændings og strømforsyningsmåde med en specieldesignet elektrisk spole og glimtænder. Denne elektriske ballast kan kun drive varmkatode-gasudladningsrør.

En nyere teknologi er en elektronisk forkobling der også kaldes for en elektronisk ballast, HF-forkobling, elektronisk HF-spole, HF-ballaststrømforsyning og elektronisk spole. En elektronisk forkobling kan designes til at drive varmkatode- eller koldkatode-gasudladningsrør – eller begge typer.

Forkoblingstyper

redigér

Ballastspole og glimtænder

redigér
 
Elektrisk strømforsyning af et gasudladningsrør. Symbolet for Ballastspolen (L) ses foroven og glimtænderens 2 elektriske komponenter (en støjdæmpende kondensator (C) og selve glimrøret) ses for neden. Symbolet for gasudladningsrøret med de to varmkatoder ses i midten. Kredsløbet må kun fødes med vekselspænding med den rette frekvens og spænding.
 
Et typisk lysstofrørs ballastspole.
 
Et typisk lysstofrørs traditionelle glimtænder skilt ad.

En ballastspole anvendes sammen med en traditionel glimtænder (eller starter) til at starte strømmen gennem gasudladningsrøret. Funktion[1]:

 • Når elektricitet tilføres kortslutter glimtænderen. Strømmen gennem spolen stiger og falder med samme frekvens som elnettets frekvens. Fasen mellem strømmen gennem spolen og spændingen over spolen er dog forskellig.
 • Efter et kort øjeblik bryder glimtænderen pga. glimrørets elektroders opvarmning. Forinden er gasudladningsrørets varmkatoder varmet op pga. strømmen gennem dem.
 • Hvis glimtænderen bryder på et hensigtsmæssigt tidspunkt, vil spolens strøm være "høj". Det at glimrøret bryder, resulterer i at spolen genererer flere hundrede eller måske tusinder volt over sig og over gasudladningsrøret. Det resulterer i at gasudladningsrørets gas ioniserer. Hvis gassen ikke ioniserer, varmkatoderne ikke er varme nok eller én eller flere komponenter er defekte, starter processen forfra (eller slet ikke).
 • Spændingen over gasudladningsrøret falder typisk til ca. 60-100V.

Et gasudladningsrørs levetid hænger sammen med antallet af tændinger med en traditionel glimtænder. [2]

Elektronisk glimtænder

redigér

Fra ca. 1981 er der blevet ansøgt patenter på elektroniske glimtændere.[3][4][5][6][7] Herefter er de blevet tilgængelige på verdensmarkedet. Fordelen ved disse er at gasudladningsrøret starter hurtigere og uden forudgående lysglimt. Herudover øges gasudladningsrørets levetid væsentligt. [8] [9]

HF-ballaststrømforsyning

redigér

En nyere og mere effektiv måde at strømforsyne gasudladningsrør på, er med Hf-ballaststrømforsyning. Hf-ballaststrømforsyningens tændingsfunktion øger udladningsrørets levetid væsentligt i forhold til de traditionelle glimtændere og elektroniske glimtændere. Herudover spares energi, da HF-ballaststrømforsyningen er mere effektiv end en traditionel ballastspole. [10] [11] [12]

Langt de fleste lavenergipærer (år 2008) har en elektronisk HF-forkobling indbygget.

Kilder/referencer

redigér
 1. ^ howstuffworks.com: How does a fluorescent starter work?
 2. ^ materialeplatform.emu.dk:  (Webside ikke længere tilgængelig) Citat: "...[side 24]...Den mest betydende faktor for levetiden er antal tændinger, fordi glødetrådene er ekstra opvarmede, når lysstofrøret starter og dermed er der et stort slid af det elektron-emitterende stof på glødetrådene..."
 3. ^ 1981: US4355264
 4. ^ 1981: EP0063507B1
 5. ^ 1985: US4673844
 6. ^ 1989: US5059870
 7. ^ 1991: EP0520735A1
 8. ^ nordtek.dk: Elektronisk starter for lysstofrør, Elektronisk Starter for Solarierør Citat: "...TubeSaver har også indbygget et automatisk elektronisk sikkerheds – kredsløb som beskytter din elektriske installation imod overophedning når røret er brugt op..."
 9. ^ Web archive backup: auralight.dk: Elektroniske sikkerhedstændere Citat: "...Strike familien tilhører de få elektroniske tændere på markedet som opfylder kravene til sikkerhedsstandard IEC/EN 61347-1-2 og prestandard IEC/EN 60927..."
 10. ^ Web archive backup: elmetec.dk: EB230 Elektronisk forkobling
 11. ^ Web archive backup: energiguiden.dk: Faktaark – lys Citat: "...HF-forkoblingerne bruger ca. 23% mindre energi end en tilsvarende jernkerneforkobling...I elektroniske forkoblinger er glimtænderfunktionen indbygget. Disse spoler starter lysstofrørene så blødt, at lysstofrørene holder omtrent 50% længere..."]
 12. ^ miljoevejledninger.dk: Lysarmaturer og lamper Arkiveret 31. marts 2014 hos Wayback Machine Citat: "...Elektroniske HF-forkoblinger (højfrekvente forkoblinger) er langt bedre end mekaniske, fordi de bruger mindre energi, giver et bedre lysudbytte, forhindrer flimmer, er støjfri, og giver en længere levetid for lyskilden. Vælg belysningssystemer, som overholder Elsparefondens indkøbskrav..."

Eksterne henvisninger

redigér
 
Wikimedia Commons har medier relateret til:
 
Wikimedia Commons har medier relateret til:
 
Wikimedia Commons har medier relateret til: