Emissions Gap Report

rapport om drivhusgasudledninger og klimaændringer

Emissions Gap Report ('Rapport om udledningskløften') er en rapport der siden 2010 årligt er udarbejdet af De Forenede Nationer om drivhusgasudledninger og klimaændringer, herunder global opvarmning. Disse regelmæssige rapporter skal dokumentere forskellen mellem det internationale samfunds forpligtelser med hensyn til CO2-udledninger (senest i Parisaftalen fra 2015) og hvad der faktisk er opnået. Rapporterne udarbejdes af et internationalt team af klimaforskere og offentliggøres af FN's miljøprogram UNEP, United Nations Environment Programme[1].

Fra forordet til 2019-rapporten side XIII af Inger Andersen, Executive Director, United Nations Environment Programme:

"Each year for the last decade, the UN Environment Programme’s Emissions Gap Report has compared where greenhouse gas emissions are headed, against where they should be to avoid the worst impacts of climate change...."(Dansk resumé: 'Hvert år i det sidste årti har Emissions Gap Report fra FN's miljøprogram sammenlignet, hvor drivhusgasemissionerne er på vej hen sammenholdt med, hvor de skulle være på vej hen for at undgå de værste konsekvenser af klimaændringer. ...')

NoterRediger

  1. ^ Der findes en vurdering af de 10 år med Emissions Gap Reports : "Lessons from a decade of emissions gap assessments" fra Wedocs.unep.org. (Erfaringer fra et årti med vurderinger af emissionskløften) – Sammenstillet af John Christensen og Anne Olhoff (UNEP DTU Partnership). (UNEP DTU, København) :
    "... This year, UN Environment will publish the tenth edition of the annual Emissions Gap Report. To mark the 10-year anniversary and as a contribution to the United Nations Secretary-General's Climate Action Summit, this publication revisits the gap rationale and how it has evolved, comparing the expectations following the Copenhagen Accord with the reality 10 years later. ..."
    (Dansk resumé: '... I år offentliggør 'UN Environment' den tiende udgave af den årlige 'Emissions Gap Report'. For at markere 10-året og som et bidrag til De Forenede Nationers generalsekretærs klimatopmøde, ser denne publikation igen på kløften og hvordan den har udviklet sig, idet man sammenligner forventningerne efter Københavneraftalen med virkeligheden 10 år senere. ...'
    Om 'UN Environment' og 'UNEP DTU Partnership' : UN City i København

Se ogsåRediger

  • UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change

Eksterne henvisningerRediger

  • Rapporter 2010-2019 : 20102011 ('not found', dec. 2019)20122013201420152016201720182019