Erhvervs- og Byggestyrelsen

tidl. dansk styrelse

Erhvervs- og Byggestyrelse var en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet, som arbejdede med erhvervs- og byggepolitik, herunder iværksætteri, brugerdreven innovation og oplevelsesøkonomi. Deres opgave var, at udvikle konkurrencedygtige markedsbaserede vækstvilkår for virksomhederne, i samarbejde med erhvervslivet, organisationerne og andre offentlige aktører.

Erhvervs- og Byggestyrelsen ændrede navn fra Erhvervs- og Boligstyrelsen i forbindelse med ministerrokaden i august 2004. Her blev opgaver vedrørende byfornyelse og det støttede byggeri flyttet til Socialministeriet.

Den 1. januar 2012 blev Erhvervs- og Byggestyrelsen en del af Erhvervsstyrelsen.

Opgaven med at administrere Bygningsreglementet varetages i dag af Energistyrelsen.

Ekstern henvisning

redigér
 Denne artikel kan blive bedre, hvis der indsættes geografiske koordinater
Denne artikel omhandler et emne, som har en geografisk lokation. Du kan hjælpe ved at indsætte koordinater i wikidata.