Styrelse

offentlig organisation der varetager bestemte fagspecfikke og administrative opgaver under departement

En styrelse er en enhed i et ministerium, der varetager bestemte fagspecfikke og administrative opgaver under departementets generelle ledelse. En styrelse er synonymt med et direktorat. Direktorat er afledt af latin: director leder.

Direktorater og styrelser er ofte karakteriseret ved at udføre meget specifikke opgaver, der i det daglige ikke nyder stor politisk bevågenhed. Der kan også være tale om opgaver, der ønskes holdt uden for daglig politisk indflydelse, og endelig kan der være tale om statslig kontrol på et bestemt område, f.eks. Konkurrencestyrelsen. Direktoraternes og styrelsernes ansatte er overvejende faglige specialister (f.eks. er der mange læger ansat i Sundhedsstyrelsen) i modsætning til departementernes mange generalistuddannede. Direktoraterne og styrelserne er underlagt departementets ledelse i form af bekendtgørelser og cirkulærer.

Direktorater og styrelser ledes af en direktør og er normalt opdelt i mindre områder med hver deres områdechef.

Grønland har tidligere anvendt betegnelsen direktorat om ministerierne, men bruger nu betegnelsen departement.

Direktorater og styrelser

redigér
Ministerium Styrelser
Beskæftigelsesministeriet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdstilsynet
Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen
Finanstilsynet
Søfartsstyrelsen
Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen
Statens Administration
Digitaliseringsstyrelsen
Forsvarsministeriet

Beredskabsstyrelsen

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Justitsministeriet Civilstyrelsen
Udlændingestyrelsen
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Domstolsstyrelsen
Kirkeministeriet -
Energi-, Forsynings- og - Klimaministeriet Bygningsstyrelsen
Geodatastyrelsen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Energistyrelsen
Kulturministeriet Kulturstyrelsen
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Miljø- og Fødevarministeriet Fødevarestyrelsen
Miljøstyrelsen
Landbrugs og Fiskeristyrelsen
Naturstyrelsen med Kystdirektoratet
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Styrelsen for International Uddannelse (tidligere Cirius)
Skatteministeriet (fra 1. juli 2018)[1] Skatteforvaltningen
Spillemyndigheden
Toldstyrelsen
Motorstyrelsen
Vurderingsstyrelsen
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Skattestyrelsen
Gældsstyrelsen
Administrations- og Servicestyrelsen
Skatteankestyrelsen - https://skatteankestyrelsen.dk Arkiveret 28. oktober 2020 hos Wayback Machine
Administrations- og Servicestyrelsen -
Socialministeriet Ankestyrelsen
Socialstyrelsen
Statsministeriet -
Sundheds- og Ældreministeriet Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Transportministeriet Banedanmark
Trafikstyrelsen
Vejdirektoratet
Udenrigsministeriet -
Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Styrelsen for IT og Læring
Økonomi- og Indenrigsministeriet Danmarks Statistik
Statsforvaltningen