Ernst Günther 1. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg

hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1609-1689)
Ikke at forveksle med Ernst Günther 2. af Augustenborg (1863–1921).

Ernst Günther 1., hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (14. oktober 160918. januar 1689) var en sønderjysk hertug ud af den oldenborgske slægt. Ernst Günther var en yngre søn af hertug Alexander af Sønderborg. Han var den første hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg og grundlægger af den augustenborgske hertuglinje.

Ernst Günther 1.
Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg
Regerede13. maj 162718. januar 1689
EfterfølgerFrederik Vilhelm
ÆgtefælleAugusta af Glücksborg (g. 1651)
Børn
HusHuset Oldenburg
FarAlexander af Slesvig-Holsten-Sønderborg
MorDorothea af Schwarzburg-Sondershausen
Født14. oktober 1609
Haus Beck, Westfalen
Død18. januar 1689 (79 år)
Augustenborg Slot, Hertugdømmet Slesvig
HvilestedSønderborg Slot
ReligionLutheransk
Ridder af Elefantordenen

1675

Biografi

redigér

Ernst Günther blev født den 14. oktober 1609 på godset Beck i Westfalen som den tredje søn af hertug Alexander af Slesvig-Holsten-Sønderborg i hans ægteskab med Dorothea af Schwarzburg-Sondershausen.

Hertug Alexander døde i 1627 i Sønderborg og efterlod sig et stærkt forgældet hertugdømme. I sit testamente havde han fastsat, at hans hustru skulle sidde i uskiftet bo for at få gælden betalt, og at den ældste søn, Hans Christian, arve hele lenet, men indtil videre forblive ugift. Enkehertuginde Dorothea forestod da også hertugdømmet i de følgende trange krigsår, men var ikke i stand til at afbetale gælden, som tværtimod stadig voksede. Hun gik derfor ind på, at brødrene 17. december 1633 sluttede en arveoverenskomst, efter hvilken Hans Christian tiltrådte hertugdømmet med betydelige forpligtelser til sin moder og søskende.

 
Hertuginde Augusta.

Mens Ernst Günthers brødre, med undtagelse af Hans Christian, spredtes i Tyskland efter arveforliget, tog Ernst Günther tjeneste under de danske konger og var en trofast gæst ved hoffet. 15. juni 1651 giftede han sig på Københavns Slot med sin kusine Augusta af Glücksborg, hvorefter kong Frederik 3. tilskødede ham landsbyerne Stavnsbøl og SebbelevAls. Han nedlagde kort efter Stavnsbøl og oprettede af dens jorder hovedgården Augustenborg, opkaldt efter hertuginden. I 1653 overtog han Gudsgave (Gottesgabe) hovedgård på Ærø fra Sønderborg. Da hertugdømmet Sønderborg imidlertid gik konkurs og blev inddraget under kronen i 1667, skilte han sig atter af med Gudsgave og erhvervede i stedet Rumohrsgård på Als. Senere fik han af kongen yderligere byerne Bro og Gundestrup, samt han fik jagt- og birkeret, og kontributionerne blev nedsat på alt det erhvervede jordegods. I 1675 blev han udnævnt til guvernør på Als med bolig på Sønderborg Slot, men allerede året efter måtte han dog afstå Nørborg Len til hertug August af Plön.[1]

Død og arvefølge

redigér

Hertug Ernst Günther døde den 18. januar 1689Augustenborg Slot. Hans enke overlevede ham til 26. maj 1701 og beholdt efter hans testamente godserne med ret til at disponere over dem efter sin død. Da den ældste søn, Frederik, var faldet ved Slaget ved Steenkerke (1692), og den næstældste Ernst August var blevet katolik, indsatte hun den yngste, Frederik Vilhelm, som enearving. Ernst August skulle kun have en årlig godtgørelse på 500 rigsdaler.[1]

Kort efter gik denne dog igen over til den lutherske tro og udnævntes til guvernør i Sønderborg (1695). Alligevel blev testamentet opretholdt, hvad der førte til en række stridigheder, som dog ikke hindrede Frederik Vilhelm i at tage arven i besiddelse og hævde den for sin slægt. Ernst August døde uden at efterlade sig børn 1731.[1]

Ernst Günther og Augusta fik ni børn, hvoraf seks nåede voksenalderen:

Navn Født Død Bemærkninger
Med Augusta af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg
Frederik 10. december 1652 3. august 1692 Gift morganatisk 8/1 1692 med Anna Christine Bereuter, barberdatter fra Kiel[2]
Sophie Amalie 25. august 1654 7. december 1655
Philip Ernst 24. oktober 1655 8. september 1677
Sophie Auguste 2. februar 1657 20. juli 1657
Louise Charlotte 13. april 1658 2. maj 1740 Gift 1. januar 1685 med Hertug Frederik Ludvig af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck
Ernestine Justine 30. juli 1659 18. oktober 1662
Ernst August 3. oktober 1660 11. maj 1731 Gift 1695 med Grevinde Marie Therese af Velbrück
Dorothea Louise 11. oktober 1663 21. april 1721 Abbedisse i Itzehoe Kloster 16831721
dødfødt barn 18. december 1665 18. december 1665
Frederik Vilhelm 18. november 1668 3. juni 1714 Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg 17011714
Gift 27. november 1694 med Sophie Amalie Ahlefeldt

Ordener

redigér

Ernst Günther blev Elefantridder 1675, men var ikke i forvejen Dannebrogsridder.

Referencer

redigér
  1. ^ a b c Jørgensen, s. 569
  2. ^ I følge Frederiks kartotekskort i Forsvarets Arkiver - Hirschs kartotek.
  • Ernst Günther, hertug af Sønderborg-Augustenborg i Dansk Biografisk Leksikon (1. udgave, bind 4, 1890), forfattet af A.D. Jørgensen
  • Ernst Günther, dansk hertug og guvernørgravsted.dk
  • Clausen, H.P.; Paulsen, Jørgen (1980). Augustenborgerne. Slægt – Slotte – Skæbne. Fra Als og Sundeved. Vol. 58. Tønder: Historisk Samfund for Als og Sundeved. s. 19-31. ISBN 87-87153-041.
  • Venborg Pedersen, Mikkel (2005). Hertuger : at synes og at være i Augustenborg 1700-1850. København: Museum Tusculanums Forlag. ISBN 8763501910.
  • Venborg Pedersen, Mikkel (2008). "Hertugerne af Augustenborg". I Porskrog Rasmussen, Carsten; Adriansen, Inge; Secher Madsen, Lennart (red.). De slesvigske hertuger. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland (2. udgave). Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland. ISBN 9788774061076.
redigér