Testamente

Et testamente er et juridisk bindende dokument, hvori er fastsat, hvad en person ønsker der skal ske med hans/hendes ejendele efter han/hun dør.

Alfred Nobels testamente

Der har været anvendt testamenter så længe der har været skriftsprog, og der er bevaret mange testamenter fra tidlige civilisationer.

TerminologiRediger

 • Testator er personen der opretter testamentet.
 • Testatrix er en kvindelig testator.
 • Kodicil er et tillæg til et testamente og undergivet samme regler som testamenter.
 • Legatar er en person, der ifølge et testamente skal modtage en bestemt angivet del af et bo inden den egentlige deling mellem arvingerne finder sted.
 • Arvelader – den man arver efter.
 • Arving – den der arver.
 • Testationskompetence – det man kan testere over.

I individuelle landeRediger

I DanmarkRediger

I Danmark er testamenter reguleret i arveloven.[1] Lovens kapitel 11 hjemler 4 forskellige former for testamenter: Notartestamenter, vidnetestamenter, indbotestamenter og nødtestamenter.[2]

Et notartestamente skal underskrives hos en notar på et dommerkontor, mens et vidnetestamente skal overværes af 2 vidner. Indbotestamentet skal blot være underskrevet og datomarkeret, men kan til gengæld kun anvendes på "sædvanligt indbo". Et nødtestamente har ingen formkrav, men kan til gengæld kun oprettes når det er testators opfattelse at det ikke er muligt at oprette testamente af normal vej på grund af sygdom eller anden nødsituation.

Hvis en arving er i tvivl om et testamentes indhold eller gyldighed og ikke vil acceptere den fordeling, som andre arvinger ønsker, kan denne arving forlange at få en bobestyrer udpeget, der så vil give et forslag til fordeling og eventuelt forlig. Kan parterne stadig ikke nå til enighed, kan der anlægges sag i Skifteretten.[kilde mangler]

TvangsarvRediger

Arvelader kan selv bestemme, hvordan størstedelen af deres arv skal fordeles med et testamente. Den eneste undtagelse er den såkaldte tvangsarv. Tvangsarven er den del af arven, som skal gå til arveladers livsarvinger, uanset hvad der står i deres testamente. Livsarvinger er bl.a. arveladers ægtefæller og/eller børn[3].

Særeje

Arvelader har også mulighed for at bestemme, at arvingerne skal modtage deres arv som "særeje". Dermed skal arvingen ikke dele den modtagede arv med sin evt. ægtefælle i tilfælde af skilsmisse. Hvis en arvelader bestemmer særeje, vil dette som udgangspunkt gå forud for en ægtepagt, som arvingen selv måtte have oprettet med sin ægtefælle.

Der findes to særejeformer, som oftest anvendes i testamenter, og som har forskellig omfang:

1) Kombinationssæreje (særeje ved skilsmisse og ved dødsfald - hvis arvingens ægtefælle dør før arvingen)

2) Fuldstændigt særeje (særeje ved skilsmisse og ved dødsfald - uanset hvem der går bort først)[4]

KildehenvisningerRediger

 1. ^ Lov nr. 515 af 06/06/2007 som ændret ved lov nr. 168 af 13/03/2008, lov nr. 221 af 21/03/2011, lov nr. 652 af 12/06/2013, lov nr. 628 af 08/06/2016 og lov nr. 550 af 30/05/2017. (Arveloven)
 2. ^ Henholdsvis Arveloven, §§ 63, 64, 66 og 65.
 3. ^ https://seniorhaandbogen.dk/okonomi/doedsfald/arv/
 4. ^ https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/penge-og-pension/arv-og-testamente/gode-raad/saadan-faar-dit-barn-saereje-paa-arven

Eksterne henvisningerRediger

  Se Wiktionarys definition på ordet:
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.