Erstatningsret er en privatretlig juridisk disciplin.[1] Jurister sondrer mellem erstatning i kontrakt og erstatning uden for kontrakt.[2]

Udgangspunktet er, at skadelidte selv bærer tabet for den erstatningsberettigende skade.[3] Man er ikke erstatningsansvarlig over for sig selv.[4]

Der gælder ikke erstatningsansvar, hvis skaden er sket som følge af en hændelig begivenhed; se dommen U.2021.1369 V.

Fire kumulative betingelser skal være opfyldt for at skadelidte kan opnå erstatning:

  • 1) En skadelidt person har lidt et tab, som kan måles i kroner og ører.[5]
  • 2) En anden person er skadevolder;[6] det vil sige, at der skal være et ansvarsgrundlag.[7]
    • Ansvarsgrundlag kan være culpa eller objektivt ansvar.[8] Endvidere findes præsumptionsansvar.[9]
      • culpa kan enten være simpel uagtsomhed eller grov uagtsomhed eller forsæt.[10]
      • objektivt ansvar betegner et skærpet ansvar, som gælder selv hvis skaden er hændelig.
      • præsumptionsansvar er culpaansvar med omvendt bevisbyrde.
  • 3) Der skal desuden være en årsagssammenhæng (kausalitet) mellem skadevolders ansvarspådragende handling og det tab, som den skadelidte har lidt.[11]
  • 4) Der skal også være påregnelighed (adækvans);[12] altså at skadevolder skal kunne forvente, at hans handling eller undladelse kan medføre en skade.[13]
  • 5) Som en femte betingelse kan nævnes, at der ikke må foreligge en objektiv ansvarsfrihedsgrund.[14] Hvis skadelidte enten selv har medvirket til skadens opståen eller har undladt at begrænse sit tab, så kan erstatningskravet mod skadevolder blive lempet.[15] Lempelse sker med hjemmel i erstatningsansvarsloven (EAL) § 24.[16]

Se også

redigér

Litteratur

redigér

Referencer

redigér
  1. ^ side 165 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
  2. ^ erstatningsansvar på lex.dk
  3. ^ (Eyben & Isager 2019:22)
  4. ^ side 14 i https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/joergensen_erstatningsret_1976.pdf
  5. ^ https://quizlet.com/468093344/erstatningsret-flash-cards/
  6. ^ "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 25. november 2022. Hentet 5. oktober 2022.
  7. ^ https://www.legaldesk.dk/artikler/erstatningsbetingelser
  8. ^ https://rentabilitet.dk/opgaver/erhvervsret-notater/kapitel-4-erstatning-uden-kontrakt/
  9. ^ siderne 47, 137, 183 og 188 i Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i erstatningsret. 9. udgave. 2019. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4308-0
  10. ^ culpaansvar på hjemsted.dk
  11. ^ årsagssammenhæng på lex.dk
  12. ^ erstatningsbetingelser på legaldesk.dk
  13. ^ adækvans på lex.dk
  14. ^ a b Erstatningsbetingelser Arkiveret 3. november 2022 hos Wayback Machine på ageras.dk/ordbog
  15. ^ https://kromannreumert.com/sites/kromannreumert.com/files/media/document/Kompedie%20-%20Erstatningsret%20-%202021.pdf
  16. ^ Erstatningsansvarsloven, Retsinformation.dk
  17. ^ ansvarsfrihed på dokument24.dk
  18. ^ juridisk ordbog på bogforlagetdura.dk
  19. ^ side 50 i Kompendium Erstatning og kontrakt, 2. del erstatningsret, Kromann Reumert
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.