Formueret

juridisk disciplin

Formueret betegner den juridiske disciplin, som regulerer de rettigheder hhv. pligter, som knyttes til det at disponere over en formue.[1]

Sammen med familie- og arveret udgør formueret den juridiske kategori privatret.[2][3]

Formueretlige underdisciplinerRediger

Formueret opdeles i en lang række underdiscipliner. Af disse underdiscipliner er erstatningsretten[4] uden for kontraktforhold.[5] Mens tre andre underdiscipliner, obligationsret[6] samt tingsret og ejendomsret[7] og også immaterielret,[8] er inden for kontraktforhold.[5]

Af formuerettens øvrige underdisciplinerne kan nævnes aftaleret,[9] arbejdsret[10] og selskabsret;[11] foruden kontraktret,[12] erstatningsret[4] og køberet.[13]

Formueretlige loveRediger

De formueretlige danske love er ganske omfattende:[14]

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)[15] og Aftaleloven[16] samt Anerkendelses- og fuldbyrdelsesloven[17] samt CISG, International Købelov[18] og Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven)[19] og sågar Danske Lov (1683).[20]

Hertil kommer Lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering (Deponeringsloven)[21] og Kontraktskonventionsloven[22] og Ejerlejlighedsloven[23] og Erstatningsansvarsloven[24] og Forbrugeraftaleloven[25] samt Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.[26]

Foruden Lov om forretningshemmeligheder[27] og Forsikringsaftaleloven[28] og Forældelsesloven[29] samt Lov om fremtidsfuldmagter[30] og Gældsbrevsloven[31] og Konkursloven[32] og Kreditaftaleloven[33] samt Købeloven.[34]

Endvidere findes Lejeloven[35] og Lov om løsørekøb[36] og Markedsføringsloven[37] samt Produktansvarsloven[38] og Renteloven.[39]

Endelig er der også Retsplejeloven[40] og Søloven[41] og Tinglysningsloven[42] samt Varemærkeloven[43] og Værgemålsloven.[44]

Videre læsningRediger

ReferencerRediger

 1. ^ https://denstoredanske.lex.dk/formueret
 2. ^ side 166 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 3. ^ http://juridiskmetode.dk/retsomr%252525c3%252525a5der---introduktion/retsomr%25c3%25a5der---privatret.html
 4. ^ a b https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/ussing_erstatningsret_1962.pdf
 5. ^ a b side 168 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 6. ^ https://denstoredanske.lex.dk/obligationsret
 7. ^ https://www.williamdam.dk/formueret-kompendium__68933
 8. ^ side 279 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 9. ^ https://www.legaldesk.dk/artikler/aftaleret
 10. ^ https://lexius.dk/juridiske-arbejdsomrader/arbejdsret
 11. ^ side 165 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 12. ^ https://kurser.ku.dk/course/JJUA55195U
 13. ^ https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=k%C3%B8bsret
 14. ^ https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=dj%C3%B8f+lovsamling+formueret&select_material_type=bibdk_frontpage&op=S%C3%B8g&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=%25222022%2522&form_build_id=form-89y5S2e_O13IA84R3V5lLM8QYEuwhWDeEw2UNBJ6Az8&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage#content
 15. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2018/9632
 16. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/193
 17. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1282
 18. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1224
 19. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1122
 20. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1683/11000
 21. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/339
 22. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/139
 23. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/908
 24. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1070
 25. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1457
 26. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1123
 27. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/309
 28. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1237
 29. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1238
 30. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/618
 31. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/333
 32. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/775
 33. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/817
 34. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1853
 35. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/341
 36. ^ https://www.elov.dk/lovvalgsloven/
 37. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/866
 38. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/261
 39. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/459
 40. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1835
 41. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1505
 42. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1075
 43. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/88
 44. ^ https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1122
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.