Formueret

Formueret betegner den juridiske disciplin, som regulerer de rettigheder hhv. pligter, som knyttes til det at disponere over en formue.[1]

Sammen med familie- og arveret udgør formueret den juridiske kategori privatret.[2][3] Formueret opdeles i en lang række underdiscipliner. Af disse underdiscipliner er erstatningsretten[4] uden for kontraktforhold.[5] Mens tre andre underdiscipliner, obligationsret[6] samt tingsret og ejendomsret,[7] er inden for kontraktforhold.[5]

Af formuerettens øvrige underdisciplinerne kan nævnes aftaleret,[8] arbejdsret[9] og selskabsret;[10] foruden kontraktret,[11] erstatningsret[4] og købsret.[12]

Videre læsningRediger

Torsten Iversen (red.): Formueretlige emner. 9. udgave. 2019. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4385-1

Bo von Eyben & Helle Isager: Lærebog i erstatningsret. 9. udgave. 2019. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4308-0

Hans Viggo Godsk Pedersen & Anders Ørgaard: Almindelig kontraktret. 6. udgave. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4384-4

Nis Jul Clausen & Hens Henrik Edlund & Anders Ørgaard: Købsretten. 9. udgave. 2022. Karnov Group. ISBN 9788761943149

ReferencerRediger

 1. ^ https://denstoredanske.lex.dk/formueret
 2. ^ side 166 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 3. ^ http://juridiskmetode.dk/retsomr%252525c3%252525a5der---introduktion/retsomr%25c3%25a5der---privatret.html
 4. ^ a b https://jura.ku.dk/jurabog/pdf/juridiske-monografier/ussing_erstatningsret_1962.pdf
 5. ^ a b side 168 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 6. ^ https://denstoredanske.lex.dk/obligationsret
 7. ^ https://www.williamdam.dk/formueret-kompendium__68933
 8. ^ https://www.legaldesk.dk/artikler/aftaleret
 9. ^ https://lexius.dk/juridiske-arbejdsomrader/arbejdsret
 10. ^ side 165 i Carina Risvig Hamer & Sten Schaumburg-Müller (red.): Juraens verden − metoder, retskilder og discipliner. 2020. Djøf Forlag. ISBN 978-87-574-4778-1
 11. ^ https://kurser.ku.dk/course/JJUA55195U
 12. ^ https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=k%C3%B8bsret
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.