Estlands regering

Estlands regering (estisk: Vabariigi Valitsus, oversat: Republikkens regering) repræsenterer den udøvende magt i republikken Estland.

Stenbocki maja (Stenbocks hus) er formelt regeringens hjemsted.

Regeringen udøver sin magt i henhold til grundlovens bestemmelser og øvrige love. Politisk set udgår regeringen fra nationalforsamlingen og er afhængig af parlamentarisk støtte der fra. Regeringen ledes af en statsminister (estisk: peaminister).

Regeringen består siden 2007 af 13 ministre, som leder hver sit ministerium. Siden 2011 omfatter den:

Regeringsmagten i grundlovenRediger

I følge den estiske grundlovs § 87 er regeringen ansvarlig for:

 • udøvelsen af statens indenrigs- og udenrigspolitik
 • ledelse og samordning af de forskellige dele af statsapparatet
 • iværksættelse af love og beslutninger taget af parlamentet og/eller præsidenten
 • forberede lovgivning og forelægge internationale traktater for parlamentet for ratifikation
 • forberede statsbudgettet og forelægge det for parlamentet, iværksætte parlamentets budget og rapportere om brugen af statens midler
 • vedtage forskrifter og instruktioner på grundlag af bestemmelser fastlagte i lovene
 • varetage forholdene til andre stater
 • vedtage indførelsen af undtagelsestilstand i hele eller dele af landet i tilfælde naturkatastrofe eller for at hindre spredning af smitsom sygdom
 • at udøve andre pligter i overensstemmelse med grundloven og lovene.

Regeringen udnævnes af præsidenten 3 dage efter, at den af Riigikogu beføjede statsministerkandidat har præsenteret sit ministeriums sammensætning. Ministre udnævnes af præsidenten 3 dage efter, at statsministeren har indstillet dem til ministerposten. Præsidentens udnævnelse af regeringen og af ministre offentliggøres i Riigi Teataja (svarer til Statstidende i Danmark).

Regeringen træder tilbage i følgende tilfælde:

 1. ved nyvalg
 2. ved statsministerens død
 3. ved mistillidsvotum til statsministeren eller regeringen som helhed
 4. ved regeringens egen beslutning om at træde tilbage.

RegeringerRediger

De regeringer, som Estland har haft siden, at landet genvant sin selvstændighed i 1991, har alle været koalitionsregeringer. Estland har siden 1991 haft følgende regeringer:

Eksterne henvisningerRediger