Europæisk andelsselskab

(Omdirigeret fra Europæiske andelsselskab)

Et europæisk andelsselskab (latin: Societas cooperativa Europaea: SCE) er en europæisk foreningsform til at udøve grænseoverskridende aktiviteter som en type kooperativ inden for den Europæiske union[1][2]. Selskabsformen gør det muligt for kooperativer at operere i hele Unionen uden at skulle foretage virksomhedsregistreringer i hver enkelt medlemsstat. De kan etableres og operere i hele EØS[1][2]. Selskabsformen er reguleret af forordning (EF) nr. 1435/2003 (SCE-forordningen), som trådte i kraft 2006.[1][2][3][4][5][6]

Et europæisk andelsselskab skal være registreret i den medlemsstat, hvor det har sit vedtægtsmæssige hjemsted. For eksempel hvis det har sit vedtægtsmæssige hjemsted i Danmark, skal den være registreret hos Erhvervsstyrelsen. I henhold til loven skal SCE'ets officielle navn indeholde forkortelsen SCE, enten i begyndelsen eller i slutningen af navnet. Hvis andelsmedlemmernes ansvar er begrænset til deres andel og det betalte andelsgebyr, skal virksomhedens firmanavn slutte med ordene: "SCE-selskab med begrænset hæftelse".[7]

Europaandelsbank

redigér

Det europæiske andelsselskab der udfører bankaktiviteter henvises af den finske Patent- og Registreringsnævnet europaandelsbank (på britisk engelsk european co-operative bank og finsk euroooppaosuuspankki)[8][9]. Ingen europæiske bankkooperativer er på listen over eksisterende virksomheder for 2014[10].

Se endvidere

redigér

Referenser

redigér
  1. ^ a b c EUR-Lex (2016). "Det europæiske andelsselskab". Hentet 2021-12-14.
  2. ^ a b c "Det Europæiske Andelsselskab (SCE-selskabet)". ForumAdvokater, (forumadvokater.dk). Hentet 2021-12-18.
  3. ^ "Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE)". Den Europæiske Unions Tidende / EUR-Lex. Hentet 2021-11-06.
  4. ^ "Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse". Den Europæiske Unions Tidende / EUR-Lex. 2003. Hentet 2021-12-14.
  5. ^ retsinformation.dk (2006). "Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab) (SCE-loven)". Folketinget. Hentet 2021-12-13.
  6. ^ Bolagsverket. "Europakooperativ" (svensk). Hentet 2021-12-14.
  7. ^ Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003, KAPITEL I, Artikel 1, citat: "Hvis medlemmerne hæfter begrænset, tilføjes efter SCE-selskabets navn med ordene "SCE-selskab med begrænset hæftelse"."
  8. ^ Patent- og Registreringsnævnet. "Företags- och Organisationdatasystem" (svensk, finsk og britisk engelsk). YTJ / tietopalvelu.ytj.fi. Hentet 2021-12-14.
  9. ^ Artjoki, Jyri (2018). "Eurooppaosuuskunta alustaosuuskuntien yhtiömuotona" [Det europæiske andelsselskab som en virksomhedsform for platformskooperativer] (PDF). Miniature afhandling / pellervo.fi (finsk). Jyväskylä Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Filosofi / Andelscenter Pellervo, (Sällskapet Pellervo): 3. Oversættelse: 'Det europaandelsbank er en bank, der ejes af dens medlemmer hvis selskabsform er europæiske andelsselskab.' Oprindelige citat: 'Eurooppaosuuspankki on jäsentensä omistama pankkitoimintaa harjoittava eurooppaosuuskuntamuotoinen liikeyritys.'
  10. ^ "List of European Cooperatives (SCE)" (PDF) (engelsk og tysk). Europäisches Institut GmbH, Libertas – European Institute / Institut européen. Hentet 2021-12-14.