FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for alle FN’s medlemslande blev besluttet den 2. august 2015 og formelt vedtaget 25. september 2015 til afløsning af det tidligere sæt af udviklingsmål, 2015-målene.[1] Det skete i forbindelse med FN's generalforsamling. Mange af de vigtigste forslag i de 17 nye udviklingsmål og 169 delmål bygger på 2015-målene. Eksempelvis bygger flere af målene på udryddelse af fattigdom og sult, lighed mellem kønnene og at styrke de globale partnerskaber for udvikling. Bæredygtighedsprincippet, der reflekteres i alle de nye mål, er en overbygning på det syvende 2015-mål om bæredygtighed. En væsentlig forskel mellem de forrige og de kommende udviklingsmål er, at de nye mål inkluderer lighed både i og mellem stater (mål nr.10). Mens de forrige udviklingsmål tog sigte på de fattigste lande, er de kommende udviklingsmål universelle, gælder for alle lande og kaldes derfor for Verdensmål.[2][3]

Ikoner med de 17 verdensmål

De 17 verdensmål

redigér

Mål 1: Afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Mål 2: Stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring, samt fremme bæredygtigt landbrug.

Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Mål 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.

Mål 5: Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt.

Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle.

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 10: Reducer ulighed i og mellem lande.

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer.

Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Mål 16: Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene.[4]

Danmark

redigér

Ifølge Udenrigsministeriet vil Danmark sætte særligt fokus på følgende udvalgte prioritetsområder, som vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til udviklingen i den internationale proces:[5]

 • Bæredygtig udvikling, herunder særligt vand og energi, samt inklusiv grøn økonomi og vækst, herunder ressourceeffektivitet.
 • Ligestilling og kvinder og pigers rettigheder, herunder seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, i tråd med den mangeårige stærke danske indsats på dette område.
 • Uddannelse som afgørende element i at sikre udvikling og ligestilling, bl.a. i lyset af Danmarks stærke støtte til uddannelse og engagement i generalsekretærens ”Education First” initiativ[6].
 • Konfliktforebyggelse og statsopbygning i skrøbelige stater i tråd med Danmarks stærke engagement såvel udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitisk i skrøbelige stater.

Regeringen udsendte i juni 2021 en opdateret handlingsplan for FN’s verdensmål der sætter klare mål for den nationale indsats for at skabe et mere bæredygtigt og lige samfund.[7][8]

 1. ^ "Folketinget: Tema: FN's nye udviklingsmål. 26. sept.2015". Arkiveret fra originalen 27. september 2015. Hentet 26. september 2015.
 2. ^ "UNRIC: FN's nye bæredygtige udviklingsmål - Kan fattigdomsbekæmpelse og miljøbevaring gå hånd i hånd? Januar 2015". Arkiveret fra originalen 27. september 2015. Hentet 23. august 2015.
 3. ^ "Danida: Sådan vil Danmark gerne præge de nye FN-mål for verdens udvikling, ? 2015". Arkiveret fra originalen 27. september 2015. Hentet 25. august 2015.
 4. ^ ""2030-Dagsorden – Mål, delmål og indikatorer"" (PDF). Arkiveret (PDF) fra originalen 8. juni 2017. Hentet 3. november 2017.
 5. ^ "Udenrigsministeriet: Danmarks holdning til post-2015 dagsordenen". Arkiveret fra originalen 29. september 2015. Hentet 24. august 2015.
 6. ^ "Generalsekretærens "Education First" initiativ". Arkiveret fra originalen 24. september 2015. Hentet 24. august 2015.
 7. ^ Regeringen sætter ny retning for at nå verdensmålene i Danmark 10. juni 2021 på fm.dk
 8. ^ Handlingsplan for FN's Verdensmål Arkiveret 13. juni 2021 hos Wayback Machine Finansministeriet juni 2021

Eksterne Henvisninger

redigér