Farad er en afledt SI-enhed der angiver en elektrisk kondensators kapacitans. Forkortelsen for enheden er F.

1 farad er defineret som kapaciteten af en kondensator af en sådan størrelse at en ladning på 1 coulomb giver en potentialeforskel på 1 volt mellem pladerne. Formlen herfor er C=Q/U, hvor C er kapacitansen (måles normalt i F), Q er ladningen (måles normalt i C) og U er spændingen (måles normalt i V).

Farad kan omskrives til grundlæggende SI-enheder således:

Farad er opkaldt efter fysikeren Michael Faraday.