Afledte SI-enheder er en del af SI-systemet for måleenheder og er afledt af de 7 grundlæggende SI-enheder.

Specielle navne og symboler

redigér
Fysisk størrelse SI-enhedsnavn SI-enhedens symbol Udtrykt ved de grundlæggende SI-enheder
frekvens hertz Hz    
kraft newton N    
tryk, mekanisk spænding pascal Pa    
energi, arbejde, varme joule J    
effekt, strålingsflux watt W    
elektrisk ladning coulomb C    
elektrisk spænding, elektrisk potential, elektromotorisk kraft volt V    
elektrisk modstand, resistans ohm Ω    
elektrisk konduktans siemens S    
elektrisk kapacitans farad F    
magnetisk fluxtæthed (B-felt), magnetisk induktion tesla T    
magnetisk flux weber Wb    
Induktans henry H    
temperatur kelvin K    
vinkel radian rad    
rumvinkel steradian sr    
lysstrøm, lys flux lumen lm    
illuminans, belysning lux lx    
aktivitet (radioaktiv) becquerel Bq    
absorberet dosis (af stråling) gray Gy    
dosisækvivalent sievert Sv    
katalytisk aktivitet katal kat    

Andre størrelser

redigér
Fysisk størrelse SI-enhedsnavn SI-enhedens symbol Udtrykt ved de grundlæggende SI-enheder
areal        
rumfang        
fart, hastighed        
vinkelhastighed      ,    
acceleration        
kraftmoment        
bølgetal        
massefylde, massetæthed, densitet        
specifikt rumfang        
mængde (af stof) koncentration        
molar volume        
varmekapacitet, entropi        
molar varmekapacitet, molar entropi        
specifik varmekapacitet, specifik entropi        
molar energi        
specifik energi        
energitæthed        
overfladespænding        
varmefluxtæthed, irradians        
termisk konduktans, varmeledningsevne        
kinematisk viskositet, diffusionskoefficient        
dynamisk viskositet        
elektrisk ladningstæthed        
elektrisk strømtæthed        
ledningsevne, elektrisk konduktivitet        
molar ledningsevne        
permittivitet        
permeabilitet        
elektrisk feltstyrke (E-felt)        
magnetisk feltstyrke (H-felt)        
luminans        
bestråling (X- og gamma-stråler)        
absorberet dosis hastighed        

Kilder/Referencer

redigér
  • I. Mills, Tomislav Cvitas, Klaus Homann, Nikola Kallay, IUPAC: Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, 2nd edition (June 1993), Blackwell Science Inc (p. 72)