Fattigkær

Typisk fattigkær med tuer af Star og med høljerne bevokset af Tørvemos.

Fattigkær er fugtige, næringsfattige områder med sur bund. Jordbundsforholdene betinger, at fattigkærene også er artsfattige. Områderne domineres af tuer med græsser og halvgræsser med høljer (lavninger) med et bundlag af tørvemosser og andre mosser.

Plantearterne, man typisk finder i disse områder, er Star- og Sivarter, som ofte er ledsaget af Kæruld, Soldug, Tormentil og Klokke-Ensian, Almindelig Koralrod, Hjertelæbe, Bakke-Gøgelilje, Mos-Gøgeurt og Plettet Gøgeurt.

Se ogsåRediger