En fisketrappe er en kunstigt anlagt faunapassage i form af en trappeformet rende, der fører uden om dæmninger, vandfald, sluser og andre forhindringer på floder og åer, som hindrer fisk, især laks og ørred, i at passere på deres vej op til gydepladserne.

Fisketrappe ved Uggerby Å.
En af flere fisketrapper i Bonneville dæmningen, Columbia-floden, USA. Her ser man ned ad ca. 60 trin, som er ca. 0,3 meter høje.

Iflg. ferskvandsfiskeriloven skal ejere af stemmeværker, styrt, møller, engangsvandingsanlæg m.m., som er anlagt efter 1898, på egen bekostning anlægge og vedligeholde fisketrapper eller andre indretninger, der sikrer fiskenes opgang.

Galleri

redigér
 
Wikimedia Commons har medier relateret til: