Åbn hovedmenuen
Stemmeværk ved Mariendal, Elling Å, Vendsyssel

Et stemmeværk er en konstruktion udført som en dæmning beregnet til at opstemme og kontrollere vandmængder hvor tilløbende vand bliver holdt tilbage indtil værkets overkant/ krone bliver nået og skaber overløb over denne.

Stemmeværket er forsynet med en port til regulering af gennemstrømmende vandmængder, og kan være integreret med en vandmølle, en vandturbine til produktion af elektricitet, en faunapassage samt en fisketrappe.

Et stemmeværk kan have flere formål, blandt andet regulering af å-løb, opsamling af vand til en vandforsyning og opdæmning for en menneskeskabt .

Se ogsåRediger