Fluvisol er en lagdelt jordbund, som især findes i marskområder, strandenge og ådale, hvor tidevand og oversvømmelser jævnligt aflejrer nyt materiale, – eller hvor det er sket indtil for nylig. Denne jordbundstype findes især i Vestjylland, men også under strandenge og i ådale i resten af landet. Alt i alt er det dog kun få procent af Danmarks jord, hvor råjorden består af denne jordtype.

Fluvisol udbredelse i verden.

Fluvisol er et element i World Reference Base for Soil Resources.

Litteratur

redigér
  • IUSS Working Group WRB: World Reference Base for Soil Resources, fourth edition. International Union of Soil Sciences, Vienna 2022, ISBN 979-8-9862451-1-9. ([1]).