Flyvestation

militær flyveplads eller lufthavn

Benævnelsen flyvestation blev indført i 1950 for militære flyvepladser og lufthavne. Der findes også flyvestationer uden mulighed for flyvning (eksempelvis raketbatterier), hvilket bunder i et gammelt princip for navngivning indenfor Flyvevåbnet. Andre landes militære lufthavne benævnes typisk 'flybaser'.

Flyvestation Værløse set fra luften. Bemærk hangarerne til højre i billedet, hvis formål dels er at beskytte militærfly dels mod at blive set, dels mod at blive angrebet

Operative flyvestationer redigér

Nedlagte danske flyvestationer redigér

Flyoperative redigér

Andre redigér

Se også redigér