Åbn hovedmenuen

Flyvestation Skrydstrup

militær flyveplads i Sønderjylland
Flyvestation Skrydstrup (Syddanmark)
Flyvestation Skrydstrup
Flyvestation Skrydstrup
Flyvestation Skrydstrups beliggenhed

Flyvestation Skrydstrup blev oprettet d. 1. maj 1953 på den tidligere Skrydstrup flyveplads, i den daværende Vojens Kommune, nu Haderslev Kommune i Sønderjylland. Skrydstrup flyveplads blev anlagt af tyskerne i 1943 under navnet "Fliegerhorst Hadersleben" og benyttedes under krigen hovedsagelig som flyveskole. Ved anlæggelse af flyvepladsen eksproprieredes ca. 2300 hektar jord i Skrydstrup Sogn. Ca. 120 af sognets 180 familier måtte forlade deres ejendomme.

Flyvestation Skrydstrup er i dag både arealmæssigt og med sine godt 1000 ansatte en af landsdelens største arbejdspladser. Det store område skyldes primært start- og landingsbanen, der er 3,5 km lang og 60 meter bred. Ved siden af den ligger en nordlig og en sydlig parallel landingsbane. Skrydstrup er med sine 856 hektar jord[1] dog Flyvevåbnets mindste flyoperative flyvestation.

Flyvestationen er i dag organisatorisk bygget op omkring et stabselement med 3 forskellige afdelinger. En operationsafdeling, en materielafdeling og en stationsafdeling. Under stabselementet og under kommando af flyvestationens chef, der har grad af oberst, følger seks selvstændige eskadriller og en bygningsafdeling. Ved forhøjet beredskab kommer yderligere eskadriller til.

F-16 fly fra Fighter Wing Skrydstrup i formation under opvisning i 2014.

Operationsafdelingen har, som navnet antyder, med det flyoperative at gøre. Det vil sige alt lige fra vejrtjenesten og flyvekontrollen til den egentlige planlægning af den beordrede flyvning. Den indbefatter bl.a. de to F-16 eskadriller 727 Fighter Squadron og 730 Fighter Squadron.

Materielafdelingen tæller langt de fleste ansatte på flyvestationen. Afdelingen gennemfører alle reparationer og vedligeholdelsesarbejder på F-16, hvilket er et særdeles omfattende arbejde. F-16 består af højteknologiske komponenter, som af hensyn til flyvesikkerheden skal behandles meget varsomt. Materielafdelingen har også ansvaret for reparation og vedligeholdelse af alt andet materiel såsom køretøjer samt radar og kommunikationsmidler. Flyvestationen indgår i det såkaldte SAR-beredskab (Search And Rescue) og har for nylig fået helt nye helikoptere til at varetage en del land/søredningsaktioner. SAR arbejder tæt sammen med Søværnets Operative Kommando (SOK).

Stationsafdelingen er lidt populært sagt alt det andet, der skal til for at få en arbejdsplads med 1000 mennesker til at fungere. Personelforvaltning, regnskabsstyring, budgetstyring, cafeteria og en lang række andre støttefunktioner. Sidste skud på stammen er en miljøsektion, der har til opgave at indføre miljøledelse på flyvestationen.

Flyvevåbnets 60 års jubilæumRediger

Flyvevåbnet blev oprettet i 1950. For at fejre 60-årsdagen, afholdtes der et stort luftshow søndag den 6. juni 2010 på Flyvestation Skrydstrup. Der kom omkring 150.000 besøgende, hvilket skabte trafikkaos i området.

Andre aktiviteter på flyvestationenRediger

Flyvestation Skrydstrup Svæveflyveklub har til huse på flyvestationen[2]. Svæveflyene bruger kun Skrydstrups luftrum når der ikke er F-16-fly i luften.

KildeRediger