Forchhammer

Wikimedia-flertydigside

Forchhammer er en fra Tyskland stammende slægt, hvis ældste kendte mand, Sebald Forchhammer, 1640 nævnes som guldsmed i Kiel.

En af hans efterkommere, rektor i Tønder og leder af lærerseminariet der, Johan Ludolph Forchhammer (1764-1810), blev fader til dr.med. Thomas Otto Forchhammer (1792-1827), til professor, konferensråd, dr.phil. Johan Georg Forchhammer (1794-1865), der begge har efterladt afkom, til advokat i Kiel, justitsråd, dr.jur. August Friedrich Wilhelm Forchhammer (1797-1870) og endelig til professor, gehejmeregeringsråd, dr.phil. Peter Wilhelm Forchhammer (1803-1894); de to sidste var barnløse.

Johan Georg Forchhammer var fader til rektor, dr.phil. Johannes Nicolai Georg Forchhammer (1827-1909), som blev gift 7. maj 1860 i Sandefjord med Abigael Marie Bing Ebbesen (9. november 1840 i Sandefjord – 9. august 1888 på Herlufsholm), datter af badelæge Jørgen Tandberg Ebbesen (1812-1887) og Henriette Marie Sophie Frisack (1811-1888), og som fik en række kendte børn:

 1. Johannes Georg Forchhammer (1861-1938)
 2. Louise "Lulla" Traustedt, født Forchhammer (21. februar 1865 – 17. december 1948)
 3. Henriette "Henni" Sophie Forchhammer (1863-1955)
 4. Holger Forchhammer (1866-1946), gift med Berthe Forchhammer
 5. Ejnar Forchhammer (1868-1928)
 6. Johannes Forchhammer (1869-1955)
 7. Emilie "Emmy" Forchhammer (18. november 1871 – 7. juni 1967)
 8. Jørgen Ebbesen Forchhammer (1873-1963)
 9. Herluf Trolle Forchhammer (1875-1968)
 10. Viggo Forchhammer (1876-1967)
 11. Aage Forchhammer (19. maj 1878 – 15. september 1878)
 12. Anna Margrethe "Adethe" Bredenberg Andresen, født Forchhammer (31. august 1879 – 22. december 1963)
 13. Olaf Forchhammer (1881-1964)

Johannes Georg Forchhammer (1861-1938) var fader til forstander Eiler Forchhammer (1890-1980), mens Viggo Forchhammer (1876-1967) var fader til skuespiller og teaterdirektør Bjarne Forchhammer (1903-1970) og til dr.phil., forstander Egil Forchhammer (1906-1978).