Fornavn

navn for person der differentierer inden for familien

Fornavn er det navn, man bruger til at skelne den enkelte person fra andre medlemmer af en gruppe personer, typisk fordi medlemmer af en familie har det samme efternavn.

Man kan godt have flere fornavne, uden disse er en del af ens mellemnavn

Efter navneloven gælder følgende:

  • Enhver skal have mindst et fornavn (men der er i øvrigt i loven ingen begrænsning for, hvor mange fornavne, man må have).
  • De eller den, der har forældremyndigheden over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel give barnet et fornavn.
  • Et fornavn må ikke betegne det modsatte køn i forhold til den, der skal bære navnet. Ministeren for familie- og forbrugeranliggender kan fastsætte regler, der for transpersoner gør en undtagelse herfra.
  • Efter ansøgning godkendes et navn, der

1) er et egentligt fornavn,

2) ikke er uegnet til at blive anvendt som fornavn her i landet og

3) ikke er upassende eller kan vække anstød.

  • Et fornavn kan bortkastes, såfremt den pågældende beholder mindst ét fornavn eller tager et andet fornavn.

Eksterne links redigér