Forskning

Broom icon.svgDer er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem.
Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, der fremføres. Hvis ikke der tilføjes kilder, vil artiklen muligvis blive slettet.
Question book-4.svg

Forskning betegner den grundige videnskabelige undersøgelse af et område, f.eks. en sygdoms årsager eller historiske kilder. En person, der udøver denne virksomhed, kaldes en forsker. Alle kan i princippet bedrive selvstændig forskning, men forskning forbindes oftest med universitetsansat videnskabeligt personale, ikke mindst såkaldte ph.d.-stipendiater, samt privat forskning, der bedrives af forskellige firmaer, hvilket i så fald ofte kaldes for forskning og udvikling (FoU).

Praktisk forskning af laserlys' effekter

Ordet "forskning" bruges ofte i en betydning, der er stort set synonym med videnskab.

Forskning anses for at være en vigtig drivkraft i samfundets udvikling i form af bl.a. økonomisk fremgang, bæredygtig udvikling, øget livskvalitet og intellektuel fremgang.

Forskningsbegrebet er defineret i den såkaldte Frascati-manual, som er udviklet af OECD til brug for udredninger og statistik om nationale forskningsindsatser. Udgangspunktet er de naturvidenskabeligt baserede forskningsområder. Det betyder, at det ofte er vanskeligt at indpasse humaniora og samfundsvidenskabelige aktiviteter, herunder ikke mindst at skelne mellem udviklingsarbejde og udredninger af mere rutinepræget art.

Definitionen er: Forskning og udviklingsarbejde (FoU) er skabende arbejde på systematisk grundlag med henblik på at øge den videnskabelige og tekniske viden, herunder viden vedrørende mennesker, kultur og samfund – samt udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske anvendelser”.

FoU-begrebet omfatter:

  • Grundforskning er originalt eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære formål at opnå ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte.
  • Anvendt forskning er ligeledes originale undersøgelser med henblik på at opnå ny viden. Den er primært rettet mod bestemte praktiske mål.
  • Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret på anvendelse af viden opnået gennem forskning og/eller praktisk erfaring med det formål at frembringe nye eller væsentligt forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser

Kilde: Dansk Center for Forskningsanalyse

Se ogsåRediger