Forstbotanik er den gren af botanikken, som har specialiseret sig i viden om skoven og dens planter. Forstbotanikken er i vidt omfang en anvendt videnskab, som bygger videre på grundforskning, hentet fra andre videnskaber. Hovedsigtet er at tilføre skovbruget en viden, som kan omsættes i praktiske tiltag til gavn for skovejerne.

I den forbindelse ligger hovedvægten på skoven som økosystem, som rekreativt område og som indtægtskilde, men da det i sidste ende drejer sig om træerne, interesserer man sig også for planter, deres økologi, fysiologi, anatomi og morfologi. Desuden beskæftiger man sig med plantesygdomme, skadedyr og jordbundsforhold.

Se også

redigér

Litteratur

redigér

Peter Schütt, Gregor Aas m.fl. (udg.):, red. (1992). Lexikon der Forstbotanik. Morphologie, Pathologie, Ökologie und Systematik wichtiger Baum- und Straucharten (tysk) (1. opl. udgave). Landsberg/Lech: ecomed. ISBN 3-609-65800-2.{{cite book}}: CS1-vedligeholdelse: Ekstra punktum (link)