Et arboret (afledt af det latinske arboretum = "sted med træer") er en forstbotanisk have, der primært rummer samlinger af vedplanter, dvs. træer og buske af forskellige arter.

En samling af cypresser i Strybing Arboretum (en afdeling i San Francisco Botanical Garden).
Arboretum Sequoiafarm Kaldenkirchen (Deutschland).

Arboreter kan opdeles efter forskellige specialer:

  • Et arboret med skovtræer hedder et forstarboret
  • Et arboret som kun består af nåletræer hedder et pinet
  • Et arboret med frugtbærende planter hedder et pomet
  • Et arboret med roser hedder et rosarium

Et af de tidligste arboreter i Europa er arboretet Arboretum Trsteno ved Dubrovnik i Kroatien. Dets oprindelse er ukendt, men det omtales allerede i 1492, da en akvædukt blev bygget for at forsyne det med vand. Akvædukten er stadig i brug.

Danmarks nationalarboret ligger i Hørsholm og blev oprettet i 1936 som en afdeling af Landbohøjskolen. Et allerede eksisterende forstbotanisk arboret på 4 ha blev udvidet til over 25 ha. Det har i dag lagt hovedvægten på planternes naturlige miljø, botanisk geografi, artsvariation, evolution og taksonomi. Desuden forædles økonomisk betydningsfulde træarter.

I Danmark findes følgende egentlige arboreter:

Og en række andre træsamlinger:


Omtalte arboreter udenfor Danmark:

Se også

redigér
redigér