Åbn hovedmenuen

Forsuring opstår, når jord, vand eller luft udsættes for syrepåvirkning. Det kan konstateres ved at måle surhedsgraden, pH. Forsuring af jord skyldes dels naturlige processer og dels syreregn. Forsuring forstyrrer naturens balancer, fx fordi mange næringssalte udvaskes af overjorden. Med havenes forsuring som følge af stigningen i atmosfærens kuldioxydindhold, ændres de havlevende dyrs og planters evne til at danne og bevare hårde skaller og andre dele af calciumcarbonat. Dyr og planter der er berørt af forsuringen er kalkflagellater (nanoplankton), koraller, foraminiferer, pighuder, krebsdyr og bløddyr. Havenes forsuring kaldes også det andet kuldioxydproblem.

Naturlige processerRediger

I planternes rodlag frigives der hele tiden kuldioxid (CO2) som følge af åndingsprocesser i rødderne og nedbrydning af det organiske materiale i jorden.

1) C6H12O6 + O2 → H2O + CO2

Hvis jorden har en god ventilation forsvinder kuldioxiden normalt op i luften og indgår i fotosyntesen i planterne. Men hvis luftudvekslingen er dårlig, reagerer den i stedet med vandet i jorden og danner kulsyre.

2) CO2 + H2O ⇔ H2CO3 (Kulsyre)

Konsekvenserne af den kunstige forsuring og den naturlige forsuring er de samme – se sur nedbør.

ReferencerRediger

  Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

Eksterne henvisningerRediger