Fysikus (Forældet) betegnelse for en naturkyndig videnskabsmand, embedslæge, kredslæge (indtil 1914). Findes bl.a. i sammensætningen Stads- og Stifts-Fysikus (i ældre tid stavet Physikus).