Embedslæge

En embedslæge var tidligere en læge, der ydede rådgivning til offentlige myndigheder på forskellige områder såsom sundhed og social- og miljømedicin, rådgivning af politiet, at føre tilsyn med sundhedspersonalet f.eks. ved misbrug af alkohol eller afhængighedsskabende lægemidler. Siden 2002 førte embedslægen desuden tilsyn med plejehjem m.v.

Embedslægefunktionen blev nedlagt ved lov den 1. juli 2016. De tidligere embedslæger er nu overlæger i Styrelsen for Patientsikkerhed og er blevet erstattet af Tilsyn og Rådgivning under Styrelsen for Patientsikkerhed.[1]

Der findes en lignende funktion på Færøerne, som kaldes Landslægen (Landslæknin). Denne er en dansk institution under Styrelsen for Patientsikkerhed[2]. Landslægen følger dog færøsk lovgivning.

Kilder og henvisningerRediger

  1. ^ Grundlag og målsætninger på stps.dk hentet 31. oktober 2019
  2. ^ Styrelsen for patientsikkerhed (2016-01-07). "Embedslægeinstitutionerne og landslægen på færøerne".