Ikke at forveksle med Tyngdeacceleration.
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.

g-kraft er et mål for den acceleration en person eller genstand udsættes for.

Diagram, der viser kraftpåvirkningerne (herudner g-kraft) i et fly, der drejer i takt med øgning af vinklen θ

Begrebet bruges blandt andet for at måle den acceleration, en pilot er underkastet under en manøvre eller en chauffør under accelerationen i drag-racing. g-kraft måles f.eks. med et G-meter.

Bogstavet "g" står for gravitation. Dog kan gravitation alene ikke give anledning til nogen g-påvirkning og frit fald i jordens tyngdefelt svarer således til en g-påvirkning på 0 g. Hvis man derimod står stille på jordens overflade oplever man en g-påvirkning på 1 g fra den kraft jordoverfladen skubber én opad med. Endvidere hvis man befinder sig i en elevator der accelererer 4 gange tyngdeaccelerationen opad, oplever man en g-påvirkning på i alt 5 g. Det opleves som om kroppen vil veje fem gange så meget, som den gør normalt.

Ved parabolflyvning eller i en rutsjebane, kan man opleve vægtløshed, hvilket svarer til 0 g.

En normal sund person kan overleve op til 6g uden at besvime ved en kropsvægt på 70 kg. Følt vejer personen så 420 kg. Ved den positive g-kraft presses blodet ud af hovedet og ind i kroppen og medfører mangel på blod i hjernen, som gør at man til sidst besvimer. Ved negativ g-kraft presses blod ind i hovedet og kan forårsage at blodkar sprænges i øjne. Dette er mere farlig end positiv g-kraft. Man kan normalt kun modstå 2,3 negative g, før man tager skade.