GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland er en dansk uafhængig forsknings- og konsulentinstitution indenfor miljøgeologi, vandressourcer, energi og mineralske råstoffer. GEUS er det største samlede forskningsmiljø på det geologiske område i Danmark, beskæftiger 295 ansatte og omsætter for 218 mio. kr. Institutionen udfører dataindsamlinger og opbevaring, forskning, rådgivning og kommunikation for at kunne udnytte og beskytte de naturlige geologiske ressourcer i Danmark, Grønland og Færøerne. Organisationen hed tidligere Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS).

GEUS hører under Klima- og Energiministeriet og er en del af Geocenter Danmark, der også omfatter de geologiske institutter ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

GEUS har lovfæstede opgaver omkring databankvirksomhed, grundvand, drikkevand, olie og naturgas og mineralske råstoffer. Den gennemfører også videnskabelige undersøgelser og rådgiver den offentlige såvel som den private sektor, nationalt og internationalt. Institutionen har betydelige opgaver indenfor olie/gas sektoren, mineralske råstoffer, vandforsyning, forureningsundersøgelser, miljø- og klimahistorie og anlægsarbejder.

GEUS formidler oplysninger om de geologiske forhold og om de videnskabelige resultater af institutionens virksomhed til offentligheden såvel som til den videnskabelige verden. Dette sker ved udsendelse af geologiske kort og rapporter og udgivelse af afhandlinger i internationale tidsskrifter såvel som i institutionens egne udgivelsesserier.

Administrerende direktør er Flemming Larsen.

Historie

redigér

GEUS opstod i 1995 som en fusion af Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU), der var oprettet i 1888 til at gennemføre en geologisk kortlægning af Danmark, og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU), der var oprettet 1946.

GEUS Grønland

redigér

GEUS har et højt aktivitetsniveau, hvad angår feltundersøgelser i og omkring Grønland. Ca. 90 af GEUS videnskabelige og tekniske medarbejdere beskæftiger sig med opgaver i relation til Grønland. GEUS feltaktiviteter er bl.a. geologisk og geofysisk kortlægning, mineralefterforskning, oliegeologi, maringeologi, klima- og miljøforskning samt glaciologi. GEUS har bistået Råstofdirektoratet, Grønland i geologiske spørgsmål i sagsbehandlingen med koncessionerede selskabers aktiviteter i Grønland samt arealberegninger i forbindelse med nye koncessionstildelinger på mineralområdet.

Direktører for DGU og GEUS

redigér

Eksterne henvisninger

redigér

55°41′19″N 12°34′54″Ø / 55.6885°N 12.5818°Ø / 55.6885; 12.5818