Galaktose er et monosakkarid, mere specifikt en aldohexose, der bl.a. indgår i disakkaridet mælkesukker eller laktose.

Fisher-projektion af galaktose; i vandig opløsning vil stoffet primært være på cyklisk form som en hemiacetal
Tegning der viser kulhydratkæderne med galaktose, der bestemmer den molekylære forskel på AB0-blodtyperne

I naturen findes kun D-formen af galaktose. Galaktose indgår i glykoproteiner, og en ekstra galaktoseenhed på et membranprotein i røde blodlegemer giver ophav til blodtype B.

Polysakkarider opbygget af galaktose kendes især fra alger: Agar, carrageenan og furcellaran eller "Danish agar" (se Polysakkarider)