Gaskammer

Et gaskammer er et kammer indrettet som et middel til at henrette mennesker samt bedøve og/ eller aflive dyr.

Et tidligere benyttet gaskammer ved statsfængslet San Quentin State Prison

Kammeret er lufttæt og har anordninger til at tilføre gift i luftig form (giftgas), ofte som blåsyre, kuldioxid eller kulilte.

Gaskamre anvendes i flere stater i USA til henrettelse af dødsdømte fanger.

Begrebet "gaskammer" har sin alment kendte historie, fordi det i Nazi-Tyskland (1933-45) blev brugt til massehenrettelser af jøder, handicappede, romaer og andre, som styret ønskede at udslette. Ved krigsforbryder-processerne i Nurnberg blev disse handlinger karakteriserede og straffede som "forbrydelser imod menneskeheden.

Gaskamrene har også været brugt til dyrs dødshjælp og/ eller til bedøvelse af dyrene ved operationer. Den dødsdømte dør efter 5-20 minutter.