Geding Sø

Geding Sø ligger umiddelbart vest for Tilst i Aarhus Kommune. Det er herfra Egådalen og Egåen har sit udspring. Søen afskæres mod vest af Aarhus-Randers jernbanen.

Geding Sø
Udsyn fra den vestlige bred over den nordlige ende af Geding Sø. En regnvejrsdag i maj.
Udsyn fra den vestlige bred over den nordlige ende af Geding Sø. En regnvejrsdag i maj.
Overblik
Land Danmark
Kommuner Aarhus Kommune
Sogne Tilst sogn
Tilløb grøft
Afløb Egåen
Oplandsareal 1,08 km²
Overfladeareal 5,8 ha
Middeldybde 2 m
Maks. dybde 3,7 m
Vandvolumen 100460 m³
Oversigtskort

Indtil 1997, blev der dyrket skisport med opsat skilift på bakkedragene på østsiden af Geding Sø om vinteren, arrangeret af Aarhus Skiklub. Pga. manglende snedække i længere perioder ophørte aktiviteterne.[1]

Søen kendes også fra ældre tid som Gjeding Sø og den skulle ifølge en gammel folkefortælling være dannet under en kølle-kamp mellem to kæmper som boede i henholdsvis Hasle Høj og Borum Eshøj. Under den kamp slog kæmperne også Lading Sø og Brabrand Sø med deres store køller.[2]

MiljøforholdeneRediger

Geding Sø er en kalkrig sø.

Der har været problemer med et forhøjet klorofylniveau i søen den seneste dekade (ca. 3 gange højere end målsætningen). Da den har så lille et oplandsareal er fosfor og kvælstoftilførslen forholdsvist lavt sammenlignet med søerne i Danmark som helhed. På trods af det, er fosfortilførslen alligevel for høj og den eksterne tilførsel fra det omkringliggende landbrug, skal sænkes med 2 kg årligt. Der er også en intern fosfortilførsel og det kan vise sig nødvendigt med en restaurering af Geding Sø, når flere data foreligger.[3]

Som følge af den store jordforureningsag i den nærliggende landsby Mundelstrup Stationsby, er Geding Sø blevet forurenet med arsen. Tilførslen er vurderet som standset, og myndighederne har skønnet at arsen-indholdet vil aftage i fremtiden. Sedimentet har dog fortsat et højt niveau af det giftige stof og Geding Sø er derfor under observation.[3][4]

ReferencerRediger

  1. ^ "Dengang hvor det altid sneede ..." Danskebjerge.dk. Hentet 12. maj 2014.
  2. ^ Se §108 fra Evald Tang Kristensen: Danske Sagn, Silkeborg Bogtrykkeri (1895).
  3. ^ a b By- og Landskabsstyrelsen (Miljøministeriet): Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt, Bilag 3, s. 10-11
  4. ^ Aase Agesen: Arsenforurening i Geding Sø, Kemisk Institut (Aarhus Universitet), 1995

KilderRediger

Eksterne linksRediger