Grænsedragningen i Slesvig 1920

Grænsedragningen efter folkeafstemningen i Sønderjylland blev indføjet i dokumentet, der blev underskrevet ved fredsslutningen i Versailles. Her blev det besluttet, at grænsedragningen skulle fastlægges efter en plan, som fremgik af Grænsedragningsdokumentet. Den dermed vedtagne grænse er ikke senere blevet ændret, hverken i nazitiden eller under den ophedede danske debat efter afslutningen af 2. verdenskrig.

Grænsesten nr. 25. Den blå linje er grænselinjen.

Grænseovergange

redigér

Der er overgange for gående eller kørende trafik ved grænseovergangene Kruså, Padborg og Sønderjyske Motorvej. Dertil en række mindre overgange i Aventoft, Møllehus, Rudbøl, Sønder Løgum og Sæd.

Ved Danmarks tiltræden til Schengenaftalen blev ti mindre grænseovergange åbnet, Bejers Kro, Bøgelhus, Haraldsdalvej, Madeskovvej, Rønsdam, Siltoft, Skomagerhus, Sofiedal, Vilmkær og Vindtved.[1]

  1. ^ http://www.jv.dk/artikel/13933:Aabenraa--Graenseborgerne-bliver-hjemme (Webside ikke længere tilgængelig) Grænseborgerne bliver hjemme, Jyske Vestkysten 25. marts 2001