Grossist

person der arbejder i en gros

En grossist (alt. grosserer) er en person eller virksomhed der handler "en gros", dvs. handler med store mængder varer, modsat en købmand der handler med små mængder varer. Grossister fungerer som bindeled/distributør mellem et antal små producenter og et antal små aftagere, eksempelvis købmænd. Grossister var tidligere en magtfuld gruppe i samfundet, men grossistfunktionen er i dag i høj grad overtaget af store producentvirksomheder eller store butikskæder.

Grosserer-Societetet i København oprettedes i 1817, og organiserede samtlige københavnske grossister. I 1936 kostede medlemskab af Societetet 200 kr plus stempelafgift på 24 kr (hvilket er 8.000 kr i 2015). Grosserer-Societetets primære funktioner var at føre tilsyn med Børsen i København, som Societetet købte i 1857 af staten, at yde kommerciel-juridisk rådgivning, samt daglig fastsættelse af valutakurser. Deltog ved valg af medlemmer til Sø- og Handelsretten.