Hæftelse er det juridiske term for en økonomisk forpligtelse eller et krav i ejendom eller likvide midler der påhviler den hæftende part.[1]

Eksempelvis hæfter ejeren af en enkeltmandsvirksomhed personligt overfor dens kreditorer: Det vil sige at ejeren af enkeltmandsvirksomheden personligt skal dække kreditorernes tab, hvis virksomheden bliver insolvent og går konkurs.[2] Omvendt gælder det for anparts- og aktieselskaber at det kun er selve selskabets aktiver (og dermed indskud i det), jf. selskabsloven § 1, stk. 2.[3] Kun dette beløb kræves med henblik på at dække fordringer fra kreditorer. Der er i så fald tale om begrænset hæftelse for en indskyder eller aktionær der kun kan lide tab i den størrelsesorden som de midler vedkommende selv har skudt ind i selskabet.[4]

Referencer redigér

  1. ^ hæftelse på lex.dk
  2. ^ De enkelte virksomhedsformers hæftelsesforhold på skat.dk
  3. ^ selskabsloven på retsinformation.dk
  4. ^ side 135, 1. spalte i bogen Martin Poulsen & Erik Werlauff (2011): Selskabsretlige domme og kendelser 1950-2010. 3. reviderede udgave. Thomson Reuters Forlag. ISBN 978-87-619-3014-9 (tilgængelig på jura.ku.dk/jurabog)
 Spire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.