Begrænset hæftelse

Sammenskrivningsforslag
Artiklen Begrænset hæftelse er foreslået føjet ind i Hæftelse. (Siden juli 2014)  Diskutér forslaget

Begrænset hæftelse vil sige, at man kun hæfter med det man selv indskyder i et aktie- eller anpartsselskab, jf. selskabsloven § 1, stk. 2.[1]

Denne artikel er for kort
Dette opslag er for kort og indeholder for lidt formatering. Det bør snarest muligt udvides til en artikel eller indskrives i en eksisterende artikel.
Husk at fjerne skabelonen hvis opslaget udvides.

Reference Rediger

  1. ^ selskabsloven på retsinformation.dk