Hammelmose eller Gammel Hammelmose er en gammel nordjysk hovedgård, beliggende Hammelmosevej 19-21, syd for landsbyen Manna 9 km vest for Brønderslev, i Tise Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt i Brønderslev Kommune.

Hammelmose
Gammel Hammelmose
Region Region Nordjylland
Kommune efter 2007 Brønderslev Kommune
Amt før 1970 Hjørring Amt
Herred Børglum Herred
Sogn Tise Sogn
Nuværende ejer Jette & Per Gantzhorn
Nuværende ejer (år) 1989
Adresse Hammelmosevej 19-21
Oversigtskort
Information med symbolet Billede af blyant hentes fra Wikidata. Kildehenvisninger foreligger sammesteds.

Gammel Hammelmose var allerede i middelalderen en adelig sædegård. Den ældste af hovedbygningerne rummer middelalderlige dele. Gammel Hammelmose består i dag (2013) af 3 bygninger omkring en gammel pigstensbelagt gårdsplads, omgivet af voldanlæg. Desuden består ejendommen i dag af en gammel stor hestestald (1910) nyere maskinhus og fårehus.

Hovedbygningens østre hus er opført i år 15401550 og fredet. Oprindeligt i 2 stokværk over en kælder med en midtersøjle og krydshvælvede lofter. Bygget af munkesten på endnu ældre kampestenssokler, murtykkelsen 92 – 98 cm. Desuden havde bygningen oprindeligt et trappetårn. Det øverste stokværk og trappetårnet er senere nedbrudt. Hovedbygningens nordre hus er opført ca. år 1792 i grundmur på ældre kampestenssokkel. Tidligere bygning på samme sted var af bindingsværk. I 1800- tallet fik bygningen en bred frontispices. Bygningen er i dag klassificeret som bevaringsværdig med SAVE-værdien 2. Voldgraven er fredet. Træpæle fra den gamle vindebro er dateret af Vendsyssel Historiske Museum til år 1310. På gårdspladsen en meget gammel dyb kampestensbrønd.

Historie Rediger

Gammel Hammelmose Hovedgaard blev anlagt som en borggård på randen af Store Vildmose ved Ryå's nordlige knæ og var i middelalderen en af landets største græsningsgårde. Ejere af hovedgården kendes tilbage til år 1336 hvor det var Væbner og Ridder Saxe Pedersens domicil.

Ved Reformationen i 1536 overgik gården til Kronen. De mageskiftede med Peder Munk i år 1574. Han solgte en gård og 2 boder i København og købte Gammel Hammelmose Hovedgaard med møllen, desuden Store Vildmose, Pajhede Skov og alt den jord der tilhørte gården. Senere tilkøbte han en række herresæder: Estvadgård, Sæbygaard, Sødringholm, Demstrup og Vrejlev Kloster.

Peder Munk var gift med Karen Skeel. Han var Rigsråd senere Rigsmarsk og Rigsadmiral. Desuden var han en af datidens mest højtættede danske mænd og blev en af de 4 personer der regerede Danmark under Christian 4s mindreårighed. Ægteparret skænkede lektorieprædikestolen og malmstagerne til Thise Kirke.( Der findes kun 2 lektorieprædikestole i de danske kirker ). Karen Skeel og Peder Munk fik ingen børn.

I middelalderen var Gammel Hammelmose Hovedgaard primært en meget stor græsningsgård med studedrift. De levende stude blev opfedet og af studedrivere drevet ned gennem Jylland til byen Wedel lidt nord for Hamburg. Det var datidens storslagteri. Her mødtes købmænd fra hele Europa for at købe, slagte og salte studene og fragte kødet videre.

I 1842 opførtes en gård ca. 2 km. syd for Gammel Hammelmose Hovedgaard. Den blev bygget som led i effektiviseringen af landbruget og til beboelse til karle og pigerne, så der ikke var så langt ud i markerne. Gården fik navnet Ny Hammelmose. Derfor fik Hammelmose Hovedgaard nu navnet Gammel Hammelmose Hovedgaard.

Ejere af Gammel Hammelmose Rediger

Noter Rediger

  1. ^ Lavst Røjkjær: Hjærmidslevgaards Bygning 1666 i Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, IX. Bind, 1882-83.

Kilder og eksterne henvisninger Rediger

 Denne artikel om en bygning eller et bygningsværk kan blive bedre, hvis der indsættes et (bedre) billede.
Du kan hjælpe ved at afsøge Wikimedia Commons for et passende billede eller lægge et op på Wikimedia Commons med en af de tilladte licenser og indsætte det i artiklen.