Herbicidresistens

Herbicidresistens er resistens mod sprøjtemidler mod ukrudt, herbicider. Det er en nedarvet egenskab, der forekommer naturligt i nogle få planter af en art som et resultat af tilfældige og sjældne mutationer.[1][2] Herbicidresistens kan også tilføres nytteplanter ved genetisk manipulation med den hensigt at udnytte et sprøjtemiddel til at bekæmpe ukrudt.

Efter introduktionen af GMO-afgrøder, der er resistente mod herbicider, plages det moderne landbrug af ’’superukrudt’’ som følge af brugen af herbicider. GMO-afgrøder, der er resistente mod glyphosat, Roundup betegnes "RR-afgrøder" efter Roundup ready. Specielt i Australien og USA har man konstateret spredning af herbicidresistent ukrudt.[3][4][5][6]

I Danmark er man også opmærksom på fremkomsten af "superukrudt".[7][8][9] I 2012 var der registreret 8 arter herbicidresistent ukrudt i Danmark, deraf to arter af multiresistent ukrudt (dvs. resistent mod to forskellige typer af herbicider).[10]

Resistensens mekanismeRediger

Ved gentagen brug af et sprøjtemiddel fremelskes resistente planter, fordi de ikke længere har den naturlige konkurrance fra modtagelige planter. Det gælder både den resistente afgrøde og det resistente ukrudt. Gennem selektion, hvor sprøjtemidlet udgør selektionstrykket, slås de modtagelige planter ned, mens de resistente planter overlever for at sætte frø uden konkurance fra de modtagelige planter. De resistente planter vil til sidst være de dominerende planter. Derved udvælges en bestand af ’’superukrudt’’. Ligesom andre former for resistens, følger herbicidresistensen den biologiske evolutions hovedregel: "Survival of the fittest".

Se ogsåRediger

Eksterne links og referencerRediger